SELECTEER UW LAND/REGIO

Seda Dogan
Seda Dogan maart 19, 2020

Het belang van handbescherming

In de meeste industrieën zijn repetitieve manuele taken een dagelijks terugkerende noodzaak en moeten werknemers arbeidsintensieve activiteiten uitvoeren, zoals het tillen of laten zakken, duwen of trekken en het vasthouden of in toom houden van gereedschap en andere voorwerpen.

Taken met veel repetitieve hand- en armbewegingen kunnen leiden tot handvermoeidheid, waardoor andere lichaamsdelen zwaarder belast worden. Dit kan bijdragen tot letsel.

Letsel op de werkplek kost veel meer dan alleen het verlies aan loon of tijd. Aanhoudende medische kosten, lagere productie en hogere premies voor arbeidsongevallenverzekeringen liggen het meest voor de hand en zijn meetbaar, maar er zijn vaak nog meer verborgen kosten.

Het is slecht meetbaar, maar door een toename van het aantal ongevallen op de werkplek kan stress en angst onder werknemers toenemen en het moreel en de productiviteit dalen.

Risico's detecteren en beheren voordat er iets gebeurt, betekent vaak het herkennen van minder voor de hand liggende relaties en kiezen voor persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) die ergonomisch ontworpen zijn voor bepaalde omstandigheden of taken.