SELECTEER UW LAND/REGIO

  • Africa en fr
  • Middle East en
  • Saudi Arabia en
  • South Africa en
Seda Dogan
Seda Dogan juli 25, 2019

Bescherm de hand die voedt

Maar weinig industrieën kennen zo'n uiteenlopend aantal gevaren op de werkplek als de levensmiddelen- en drankenverwerkingssector. Werknemers in de verwerking voeren uiteenlopende taken uit, vaak onder zware omstandigheden en met risico op mechanisch letsel. Hoe kunnen veiligheidsmanagers dan weten welke handschoenen ze moeten gebruiken voor elke toepassing in deze veelzijdige industrie?

Statistisch gezien vallen gegevens over letsel bij de verwerking van levensmiddelen en dranken onder de groep "voedingsmiddelen-, dranken- en tabaksproductie". In de meeste sectoren komt het percentage letsel overeen met het percentage werknemers in die industrie. Uit Australische studies blijkt echter dat werknemers in de levensmiddelen- en drankenverwerking met een percentage gerapporteerde gevallen van letsel van ongeveer 25 % oververtegenwoordigd zijn1. In de EU ligt dit cijfer meer in de buurt van 18 %2.

Risico op letsel door snij- of andere mechanische gevaren, blootstelling aan chemicaliën, extreme temperaturen en contact met bacteriën, bloed, vet en olie is standaard voor werknemers in de levensmiddelen- en drankenindustrie. Daarom is het gebruik van geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) noodzakelijk.

Daarnaast worden er ook vaak machines en gereedschappen gebruikt die regelmatig onderhouden moeten worden. Het is dus eveneens belangrijk om het onderhoudspersoneel goede bescherming te bieden.

Bij veel taken moet er doeltreffend en efficiënt met materialen gewerkt kunnen worden, geschikte handbescherming moet daarom de eerste overweging zijn voor veiligheidsmanagers en operational managers die letsel willen voorkomen.