VYBERTE SI VAŠI ZEMI / OBLASTI

VLIV POUŽÍVÁNÍ RUKAVIC NA INFEKCE V MÍSTĚ OPERACE

Infekce v místě chirurgického výkonu (SSI) jsou častým pooperačním problémem, který pacienty vystavuje vyššímu riziku zpožděného hojení ran, komplikací a zvýšené úmrtnosti.1 Některé nemocniční organizace zavedly protokoly pro snížení výskytu SSI, včetně antibiotické profylaxe a rutinní výměny rukavic a nástrojů pro uzavření rány.1

Při zjištění perforace chirurgických rukavic se doporučuje rukavice okamžitě sejmout, zvážit dezinfekci rukou a vyměnit je. Perforace však může snadno zůstat nepovšimnuta a může dojít ke kontaminaci operační rány i k vystavení zdravotnického personálu mikroorganismům. Asociace perioperačních registrovaných sester (AORN) doporučuje měnit rukavice každých 90 až 150 minut.2 Přesto tato praxe není standardem péče o pacienty a často závisí na rozhodnutí samotných zdravotníků a organizačních zásadách a postupech.

Ačkoli je zapotřebí další výzkum založený na důkazech, snižte riziko perforace rukavic a kontaminace tím, že si osvojíte osvědčené postupy včasné výměny rukavic. Udržování asepse pomůže minimalizovat výskyt SSI, což bude mít významný pozitivní vliv na výsledky léčby pacientů.


VLIV PRAXE S RUKAVICEMI NA INFEKCE V CHIRURGICKÉM OBORU image.png


PŘEZKOUMÁNÍ KLINICKÉHO SOUHRNU ANSELLCARES, PROTOŽE POSKYTUJE DŮKAZ O PŘENOSU BAKTERIÍ MIKROPERFORACÍ RUKAVIC.

ČTĚTE NYNÍ

VLIV PRAXE S RUKAVICEMI NA INFEKCE V CHIRURGICKÉM OBORU image.png


PŘEČTĚTE SI TENTO HLAVNÍ ČLÁNEK, KTERÝ SE ZABÝVÁ RUTINNÍ VÝMĚNOU CHIRURGICKÝCH RUKAVIC, KTERÁ POMÁHÁ PŘEDCHÁZET INFEKCÍM V MÍSTĚ OPERACE (SSI).

DOZVĚDĚT SE VÍCE


Přehled klinických souhrnů AnsellCARES Doporučené postupy / Obchodní důvody pro prevenci SSIODKAZY:
1. Wolfhagen N, de Jonge S. Praxe výměny rukavic a její vliv na infekce v místě operace. Br J Surg. 2023;110(5):531-532.
2. AORN.(2023). Guideline for sterile technique. In: Guidelines for Perioperative Practice. Denver, CO: AORN, Inc; 2023.


Připojte se k diskusi