VYBERTE SI VAŠI ZEMI / OBLASTI

  • Africa en fr
  • Middle East en
  • Saudi Arabia en
  • South Africa en

MICROFLEX® 93-850: si VYŠŠÍ ÚROVEŇ OCHRANY


JEDNORÁZOVÉ RUKAVICE S MAXIMÁLNÍ BARIÉROU

Představujeme inovativní řešení ochrany rukou, které nabízí vyšší úroveň ochrany1 proti působení škodlivých látek. Díky 2x vyšší ochraně proti postřiku chemikáliemi a nejvyšší bariérové kvalitě a stálosti 2 představují odolné rukavice MICROFLEX® 93-850 maximální bariéru.
Další informace

2x vyšší ochrana proti postřiku chemikáliemi 1

Pracovníci ve všech průmyslových odvětvích přicházejí do kontaktu s oleji, čisticími prostředky, barvami a dalšími kapalinami obsahujícími chemikálie každý den. I když běžné jednorázové rukavice mohou poskytnout určitou míru ochrany v případě náhodného vystavení těmto látkám, ne všechny jednorázové rukavice poskytují tu samou úroveň ochrany. Nové rukavice MICROFLEX® 93-850 nabízejí 2x vyšší ochranu proti postřiku širokou škálou chemikálií v porovnání s jednorázovými rukavicemi předních značek. To je velmi důležitá schopnost, protože náhodné vystavení působení chemikálií může vést k podráždění pokožky nebo posléze i k vážným zdravotním problémům.

Níže naleznete časy pronikání chemikálií získané v testech MICROFLEX® 93-850 a jejich porovnání s jednorázovými nitrilovými rukavicemi podobné hmotnosti. Pro kompletní seznam časů pronikání chemikálií u MICROFLEX® 93-850 použijte Tabulku pronikání chemikálií MICROFLEX® 93-850.


Testovací metodologie pronikání chemikálií dle
ASTM F739

Čas pronikání v
minutách
MICROFLEX® 93-850 Jednorázové nitrilové rukavice podobné hmotnosti
Hexan 600 64 MICROFLEX® 93-850 nabízejí 9x větší ochranu proti hexanu
n-heptan 600 33 MICROFLEX® 93-850 nabízejí 18x větší ochranu proti n-heptanu
1-Propanol 93 33 MICROFLEX® 93-850 nabízejí 3x větší ochranu proti 1-Propanol
Isopropylalkohol 148 29 MICROFLEX® 93-850 nabízejí 5x větší ochranu proti isopropylalkoholu
Etanol (96%) 53 20 MICROFLEX® 93-850 nabízejí 3x větší ochranu proti etanolu
Hydroxid amonný 71 20 MICROFLEX® 93-850 nabízejí 4x větší ochranu proti hydroxidu amonnému

Testovací metodologie pronikání chemikálií dle
EN 374

Čas pronikání v
minutách
MICROFLEX® 93-850 Jednorázové nitrilové rukavice podobné hmotnosti
Hexan 600 68 MICROFLEX® 93-850 nabízejí 9x větší ochranu proti hexanu
n-heptan 600 34 MICROFLEX® 93-850 nabízejí 18x větší ochranu proti n-heptanu
1-Propanol 98 42 MICROFLEX® 93-850 nabízejí 2x větší ochranu proti 1-Propanol
Isopropylalkohol 242 54 MICROFLEX® 93-850 nabízejí 3x větší ochranu proti isopropylalkoholu
Etanol (96%) 53 25 MICROFLEX® 93-850 nabízejí 2x větší ochranu proti etanolu
Hydroxid amonný 101 20 MICROFLEX® 93-850 nabízejí 5x větší ochranu proti hydroxidu amonnému

Nejvyšší bariérová kvalita a stálost 2

Kvalita a stálost materiálu používaného k výrobě jednorázových rukavic jsou měřeny Akceptovatelnou úrovní kvality neboli AQL. Pokud se tato používá v souvislosti s jednorázovými rukavicemi, AQL představuje počet kazů v podobě malých dírek u výrobní šarže rukavic. Nízká AQL znamená nižší pravděpodobnost, že uživatelé rukavic objeví rukavici poškozenou malou dírkou. Nové rukavice MICROFLEX® 93-850 nastavují nový standard spolehlivosti pro jednorázové rukavice díky nízké AQL 0,4. Ta znamená výrazně nižší počet kazů na šarži v podobě malých dírek v porovnání s šaržemi standardních jednorázových nitrilových rukavic – a nižší rizika trhlin, protržení nebo propíchnutí, která mohou vést k vystavení působení škodlivých látek.


Jak se vyrábějí

Zjistěte více o patentovaném polymerovém materiálu Ansell, který poskytuje vynikající odolnost proti postřiku širokou škálou nebezpečných chemikálií, ochranu s dlouhou životností a jemný a pohodlný pocit při nošení.
Další informace

Vše začíná technologií TNT™ Chemical Splash Resistance Technology, díky které vzniká jemný a odolný patentovaný polymerový materiál3 poskytující vynikající ochranu proti postřiku širokou škálou chemikálií. Dále následuje vysoce pokročilá technika spojování polymerů, která zesílí materiál rukavic na molekulární úrovni a tím umožní rukavicím MICROFLEX® 93-850 poskytovat 2x větší ochranu proti postřiku chemikáliemi, než mohou jednorázové nitrilové rukavice předních značek. A nakonec jsou vyrobeny samotné rukavice za použití nejmodernějších výrobních procesů pro to, aby byly konzistentně zajištěny vysoké úrovně kvality, stálosti filmu a integrity bariérové ochrany – to umožňuje rukavicím MICROFLEX® 93-850 dosahovat nízkou úroveň AQL 0,4.

TNT CHEMICAL SPLASH RESISTANCE TECHNOLOGY

Vlastní nitrilová formulace chrání před širokou škálou chemických látek

Odolný Patentovaný Polymerový Materiál

Pevnější a silnější molekulární konstrukce vedou k 2X více chemické ochraně proti stříkající vodě

Vyžádat si vzorek

1. Porovnání s výkonem jednorázových nitrilových rukavic podobné hmotnosti založené na výsledcích z testů na pronikání chemikálií dle EN 374 a ASTM F739.
2. AQL 0,4 rukavic MICROFLEX® 93-850 je nižší než AQL jiných známých průmyslových i zdravotnických jednorázových rukavic.
3. Patentovaná technologie spojování polymerů
Upozornění: doporučení uvedená v tomto materiálu jsou založena na extrapolacích výsledků laboratorních testů a informacích o složení různých chemikálií a tak nemusí adekvátně odpovídat specifickým podmínkám konečného užití. Není počítáno se synergickými efekty při míchání chemikálií. Z výše uvedených důvodů a také proto, že Ansell nemá detailní znalosti nebo kontrolu nad podmínkami konečného užití, všechna doporučení musí být chápána pouze jako informativní, společnost Ansell musí odmítnout jakoukoliv zodpovědnost nebo záruku za jakékoliv prohlášení zde uvedené.