VYBERTE SI VAŠI ZEMI / OBLASTI

Často kladené otázky týkající se KONTROLOVANÝCH/KRITICKÝCH PROSTŘEDÍ

Rukavice z nitrilu, vinylu a polychloroprénu jsou vhodné díky své odolnosti proti elektrostatickým výbojům.

K informování zákazníků o našich produktech snadno srozumitelnou formou slouží produktové technické listy. Máte-li konkrétní dotazy týkající se produktu, můžeme vám poskytnout podrobné odpovědi a zprávy. Pro některé z našich produktů je dostupné velké množství informací a pro řadu z nich jsme sestavili balíčky, které slouží k jejich ověření.

Disponujeme technickými zkušenostmi s prostředím čistých a kritických provozních prostor získanými během 50 let působení v oboru. Tento rozsah zkušeností z oboru nám poskytuje jedinečnou a nevyčíslitelnou bázi znalostí, kterou využíváme při poskytování podpory našim distributorům a jejich zákazníkům při hledání správných produktů k uspokojení jejich potřeb. Máte-li jakékoli otázky, neváhejte nás kontaktovat.

Latexové rukavice jsou vyráběny z přírodního latexu, který je získáván z mízy kaučukovníku, druh Hevea brasiliensis.

Nitrilové rukavice jsou vyráběny ze zesítěného syntetického latexu na bázi ropy ve formě tenkého povlaku, jenž se tvoří kopolymerací butadienu a akrylonitrilu za vzniku nitrilového elastomeru.

Alergie nebo nadměrná citlivost na rukavice se objevuje, pokud imunitní systém uživatele reaguje na proteiny obsažené v přírodním latexu a/nebo přídatné látky používané při výrobě rukavic. Reakce se pohybují od mírných (kožní vyrážka, alergická rýma, svědící a vodnaté oči) až po závažnější projevy, mezi které patří otékání obličeje nebo hrdla a potíže s dýcháním. Zatímco většina alergií nebo projevů přecitlivělosti má mírnou formu, u velmi malého procenta uživatelů se může vyskytnout velmi závažná reakce.

Typ 1 Nejzávažnější a nejvzácnější forma – typ 1 – je bezprostřední potenciálně život ohrožující reakce, která se podobá reakci některých lidí na včelí bodnutí. Tato forma alergie je za normálních okolností spojena s latexovými proteiny. Alergie na latex mohou být získány v důsledku dlouhodobého kontaktu s latexovými výrobky. Typ 4 Je znám jako alergická kontaktní dermatitida. Tato reakce obnáší opožděnou kožní vyrážku s tvorbou puchýřů a vytékáním tekutiny z kůže a je obvykle přisuzována působení urychlovačů používaných při zpracování latexových produktů. Nabízíme produkty vyráběné bez použití urychlovačů – další informace je možné poskytnout na vyžádání.

Podle směrnice o osobních ochranných prostředcích (89/686/EHS) jakékoli osobní ochranné prostředky poskytující pouze omezenou ochranu proti chemikáliím. . .' představují OOP složitého provedení, tj. Kategorie 3. Jakékoli rukavice, které chrání proti „slabým čisticím prostředkům se snadno potlačitelnými účinky (rukavice s ochranou proti ředěným roztokům saponátů atd.)“, jsou touto směrnicí definovány jako prostředky s jednoduchým provedením, tj. Kategorie 1. Proto jakékoli rukavice určené k ochraně proti nejslabším chemikáliím, patří mezi rukavice kategorie 3.

Balení jasně ukazuje, že se jedná o sterilní rukavice. Na každém kartonu je umístěna červená nálepka, která označuje, že obsah byl sterilizován pomocí gama záření. Tato nálepka má před ozářením žlutou barvu a v průběhu zpracování se její barva změní na červenou. K dispozici je certifikát o ozáření, ve kterém je uvedeno číslo šarže, číslo kartonu a potvrzení o sterilizaci rukavic.

Doporučujeme nošení dvojích rukavic pro zajištění extra vysoké ochrany. Čím více vrstev použijete, tím lepší ochranu proti chemikáliím získáte. Nošení dvojích rukavic také snižuje pravděpodobnost průniku přes drobné otvory. Statisticky existuje velmi malá pravděpodobnost výskytu dvou drobných otvorů na totožném místě dvou rukavic. Rukavice navržené tak, aby fungovaly jako systém dvojitých rukavic, poskytují operátorům dodatečnou ochrannou vrstvu během procesu přípravy a podávání chemoterapeutik. Díky použití jasně barevné vnitřní rukavice a přirozeně zbarvené vnější rukavice je každé porušení struktury rukavice rychle a snadno rozpoznatelné, což operátorovi poskytuje včasný signál, aby rukavice vyměnil.

Požadujete-li větší ochranu až po lokty při zakrytí rukávu, použijete rukavice rozměru 16“. Rukavice rozměru 16" budou také lépe fixovat rukáv než rukavice rozměru 12". Kvůli těmto výhodám zájem o rukavice rozměru 16” neustále roste. Tento typ ochrany poskytují naše nitrilové rukavice BioClean N Plus (BNPS) 16”.