VYBERTE SI VAŠI ZEMI / OBLASTI

Často kladené otázky týkající se PRÁCE V LABORATOŘI / VÝZKUMU

Modely BEXS, BNPLS a BUPS nabízejí dobrý úchop ve vlhkém prostředí.

Latexové rukavice jsou vyráběny z přírodního latexu, který je získáván z mízy kaučukovníku, druh Hevea brasiliensis.

Nitrilové rukavice jsou vyráběny ze zesítěného syntetického latexu na bázi ropy ve formě tenkého povlaku, jenž se tvoří kopolymerací butadienu a akrylonitrilu za vzniku nitrilového elastomeru.

Podle směrnice o osobních ochranných prostředcích (89/686/EHS) jakékoli osobní ochranné prostředky poskytující pouze omezenou ochranu proti chemikáliím. . .' představují OOP složitého provedení, tj. spadají do kategorie 3. Jakékoli rukavice, které chrání proti „slabým čisticím prostředkům se snadno potlačitelnými účinky (rukavice s ochranou proti ředěným roztokům saponátů atd.)“, jsou touto směrnicí definovány jako prostředky s jednoduchým provedením, tj. spadají do kategorie 1. Proto jakékoli rukavice určené k ochraně proti nejslabším chemikáliím, patří mezi rukavice kategorie 3.

Doporučujeme nošení dvojích rukavic pro zajištění extra vysoké ochrany. Čím více vrstev použijete, tím lepší ochranu proti chemikáliím získáte. Nošení dvojích rukavic také snižuje pravděpodobnost průniku přes malé otvory. Statisticky existuje velmi malá pravděpodobnost výskytu dvou malých otvorů na totožném místě dvou rukavic. Rukavice navržené tak, aby fungovaly jako systém dvojitých rukavic, poskytují operátorům dodatečnou ochrannou vrstvu během procesu přípravy a podávání chemoterapeutik. Díky použití jasně barevné vnitřní rukavice a přirozeně zbarvené vnější rukavice je každé porušení struktury rukavice rychle a snadno rozpoznatelné, což operátorovi poskytuje včasný signál, aby rukavice vyměnil.

Požadujete-li ochranu až po lokty při zakrytí rukávu, použijete rukavice rozměru 16“. Rukavice rozměru 16" budou také lépe fixovat rukáv než rukavice rozměru 12". Kvůli těmto výhodám zájem o rukavice rozměru 16" neustále roste. Naše nitrilové rukavice BioClean N Plus (BNPS) 16" poskytují tento typ ochrany.

Pronikání chemikálií je proces, při kterém chemikálie proniká materiálem ochranné rukavice na molekulární úrovni. Pronikání zahrnuje: absorpci molekul chemikálie do kontaktního (vnějšího) povrchu materiálu, difuze absorbovaných molekul do materiálu a desorpce molekul z opačného (vnitřního) povrchu materiálu. Průnik je pohyb chemikálie a/nebo mikroorganismu skrz porézní materiály, švy, malé otvory nebo jiné nedokonalosti materiálu ochranné rukavice nebo jiné bariérové vrstvy na nemolekulární úrovni.