VYBERTE SI VAŠI ZEMI / OBLASTI

Často kladené dotazy na téma PROSTORY S OMEZENÝM PŘÍSTUPEM A IZOLAČNÍ BOXY

Náš výrobní proces zahrnuje pět samostatných fází kontroly. Každé rukavice/palčáky pro prostory s omezeným přístupem / izolační boxy jsou ze 100 % vizuálně kontrolovány na přítomnost otvorů, zároveň s tlakovými zkouškami s použitím vody a vzduchu. Zkouška se provádí naplněním dlouhé rukavice vzduchem do stanoveného tlaku a poté jejím ponořením do vody na dobu tří minut. Voda je kontrolována na přítomnost jakýchkoli bublin a podle toho lze zjistit, zda se na produktu vyskytují úniky přes drobné otvory. Tato 100 % kontrola zaručuje, že jsou dodávané rukavice nebo palčáky zcela prosty jakýchkoli otvorů, a je přísnější než přístup založený na akceptovatelné úrovni kvality (AQL) uplatňovaný u chirurgických rukavic, jenž používá statistický plán odběru vzorků.

Ano. Naše nitrilové rukavice pro prostory s omezeným přístupem a izolační boxy lze sterilizovat v autoklávu, mají tudíž lepší výkon než CSM/hypalon. Pokud si přejete získat dokumentaci, kontaktujte nás.

Ano. Pokud si přejete získat dokumentaci, kontaktujte nás.

Ano. Pokud si přejete získat dokumentaci, kontaktujte nás.

Náš výrobní proces je koagulační, nikoli na bázi rozpouštědel. Tento proces je mnohem šetrnější k životnímu prostředí i osobám.

Ano. Pokud si přejete získat dokumentaci, kontaktujte nás.

Ano. Naše rukavice dodáváme s certifikátem o ozáření, certifikátem o shodě a certifikátem o analýze. Za žádný certifikát si neúčtujeme poplatky.

Naše rukavice pro prostory s omezeným přístupem a izolační boxy vyrábíme na zakázku s dodací lhůtou 8–10 týdnů.

Rukavice pro prostory s omezeným přístupem a izolační boxy jsou baleny individuálně, a to trojnásobně v PE. Ve chvíli, kdy si rukavice přinesete do prostoru finální výroby, jsou tedy stále čisté a sterilní.