VYBERTE SI VAŠI ZEMI / OBLASTI

  • Africa en fr
  • Middle East en
  • Saudi Arabia en
  • South Africa en
Leigh Duffy
Leigh Duffy října 30, 2018

Rizika při používání fentanylu vedou k zaměření pozornosti na ochranu rukou v mnoha různých prostředích

Fentanyl je silné syntetické farmaceutikum podobné morfinu a heroinu, je však 50–100krát silnější. Fentanyl a jeho ekvivalenty, které jsou schopny vyvolat předávkování i náhodným kontaktem, ať už vdechnutím, požitím nebo absorpcí přes kůži, jsou zástupci skupiny léků známých jako rychle působící syntetické opioidy zmírňující bolest. Zvyšující se míra užívání fentanylu a závislosti na něm vystavuje záchranáře, policejní orgány, pracovníky údržby a správce budov i mnoho dalších osob další stále většímu riziku náhodného kontaktu s touto látkou. Předávkování fentanylem může způsobit již množství 2–3 miligramů (odpovídající množství 5–7 zrnek stolní soli). K určení úrovně možného rizika kontaktu s tímto silným syntetickým farmaceutikem a ke stanovení vhodné úrovně nezbytných OOP by mělo být provedeno důkladné posouzení rizika. Na základě možnosti rizika vystavení fentanylu byly prostřednictvím Centra pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC), Národního institutu pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (NIOSH) a IAB vydány matrice OOP, které poskytují vodítka pro volbu ochrany dýchacích cest, obličeje a očí, rukou a kůže. I proto je tu společnost Ansell – naše přezkoušená řešení vám pomáhají odvrátit riziko, které fentanyl představuje.