VYBERTE SI VAŠI ZEMI / OBLASTI

INTOUCH – AKTUÁLNÍ KLINICKÉ INFORMACE – ČTVRTLETNÍ BULLETIN

InTouch™ Issue 12: Part 2 – COVID-19 Protection for Healthcare Workers

Reviews the impact the SARS-CoV-2 virus has had on the global Personal Protective Equipment (PPE) demand and supply. Explores peak body recommendations for PPE availability and preservation. Examines PPE recommendations for standard and extra transmission-based precautions, and optimal PPE donning and doffing steps. The In-Service Brief provides important tips for PPE use.
Download

InTouch™ Issue 12: Part 1 – COVID-19 A Global Pandemic

Provides timeline of World Health Organization (WHO) Covid-19 Responses. Reviews steps put in place to reduce the global and local spread of the SARS-CoV-2 virus. Examines current available testing for COVID-19. Provides typical COVID-19 symptoms and recent studies exploring these symptoms in predicting the severity of the disease.
Download

NOVÉ InTouch Vydání 8 – Výměna rukavic – kdy a proč?

Probírá infekce operačního pole (SSI) a jakým způsobem k nim přispívají chirurgické rukavice. Shrnuje aktuální názory na celistvost chirurgických rukavic, doporučení v rámci standardů pro praxi, kterými se řídí perioperační péče, a inovace v oblasti výroby lékařských rukavic včetně role antimikrobiálních rukavic při snižování rizika infekce operačního pole.
Stáhnout

InTouch Vydání 4 – Proč je důležitá kvalita rukavic

Hodnotí riziko infekce související s nesprávným používáním a selháváním rukavic, vysvětluje globální a národní standardy kvality výroby a popisuje hodnocení kvality rukavic. Zahrnuje názory klinických odborníků týkající se výběru rukavic a důležitosti kvality rukavic v různých prostředích.
Stáhnout

InTouch Vydání 3 – Alergie typu I a IV

Prezentuje různé typy kontaktní dermatitidy, alergie na latex a imunitních reakcí. Popisuje vliv složení materiálu rukavic, řešení a metody hygieny rukou. Posouzení hodnocení panelu klinických odborníků a postupy pro odstranění možných příčin.
Stáhnout