VYBERTE SI VAŠI ZEMI / OBLASTI

WEBINÁŘE DOSTUPNÉ NA POŽÁDÁNÍ

Reopening Dental Practices: Infection Control Challenges

Join Dr. Roslyn Franklin, BDSc, GCert Infection Prevention and Control specialist and dentist as she presents best practices when preparing to reopen dental practices. With her respected consultancy business, Amalgamate, Roslyn has focused on working with and educating dental teams to achieve realistic and best practice infection prevention and control practice in Australia. Watch as she provides you with realistic and evidence-based infection control measures to reduce risk and improve safety for all workers and patients.

Download References

Webinar Summary


Watch Now (22 min)

Alergie na latex z povolání

Naučte se rozlišovat mezi alergickými reakcemi typu I a IV a dermatitidou, identifikujte výskyt, příčiny a symptomy alergie na latex, seznamte se s diagnostikou alergií typu I a určete strategie a aktuální doporučení pro omezení alergie na latex.
Zhlédnout video (57 minut)

Knihovna

Zdravé ruce a dodržování hygieny rukou – je možné splnit oba požadavky současně?

Pochopte vztah mezi hygienou rukou, povrchy v pracovním prostředí a používáním rukavic při přenosu infekcí spojených se zdravotní péčí (nozokomiální infekce). Jsou prezentována doporučení optimálních postupů, ochrana celistvosti pokožky a řešení pro podráždění pokožky.
Zhlédnout video (50 minut)

Placeholder

Dental Webinars

Trvalé prvenství v oblasti potlačování infekcí v zubním lékařství – zaměřeno na Nový Zéland

Prezentuje aktuálními standardy, pokyny a optimální postupy související s potlačováním infekcí v zubním lékařství. Naučte se identifikovat a běžná rizika potlačování infekcí; přečtěte si informace o hygieně rukou a postupech používání rukavic a rozšiřte své povědomí o různých materiálech používaných k výrobě rukavic.
Zhlédnout video (61 minut)

Trvalé prvenství v oblasti potlačování infekcí v zubním lékařství – zaměřeno na Austrálii

Seznamte se s aktuálními standardy, pokyny a optimálními postupy souvisejícími s potlačováním infekcí v zubním lékařství. Naučte se identifikovat a běžná rizika potlačování infekcí; přečtěte si informace o hygieně rukou a postupech používání rukavic a rozšiřte své povědomí o různých materiálech používaných k výrobě rukavic.
Zhlédnout video (62 minut)