VYBERTE SI VAŠI ZEMI / OBLASTI

  • Africa en fr
  • Middle East en
  • Saudi Arabia en
  • South Africa en

WEBINÁŘE DOSTUPNÉ NA POŽÁDÁNÍ

Knihovna

Alergie na latex z povolání

Naučte se rozlišovat mezi alergickými reakcemi typu I a IV a dermatitidou, identifikujte výskyt, příčiny a symptomy alergie na latex, seznamte se s diagnostikou alergií typu I a určete strategie a aktuální doporučení pro omezení alergie na latex.
Zhlédnout video (57 minut)

Trvalé prvenství v oblasti potlačování infekcí v zubním lékařství – zaměřeno na Austrálii

Seznamte se s aktuálními standardy, pokyny a optimálními postupy souvisejícími s potlačováním infekcí v zubním lékařství. Naučte se identifikovat a běžná rizika potlačování infekcí; přečtěte si informace o hygieně rukou a postupech používání rukavic a rozšiřte své povědomí o různých materiálech používaných k výrobě rukavic.
Zhlédnout video (62 minut)

Trvalé prvenství v oblasti potlačování infekcí v zubním lékařství – zaměřeno na Nový Zéland

Prezentuje aktuálními standardy, pokyny a optimální postupy související s potlačováním infekcí v zubním lékařství. Naučte se identifikovat a běžná rizika potlačování infekcí; přečtěte si informace o hygieně rukou a postupech používání rukavic a rozšiřte své povědomí o různých materiálech používaných k výrobě rukavic.
Zhlédnout video (61 minut)

Zdravé ruce a dodržování hygieny rukou – je možné splnit oba požadavky současně?

Pochopte vztah mezi hygienou rukou, povrchy v pracovním prostředí a používáním rukavic při přenosu infekcí spojených se zdravotní péčí (nozokomiální infekce). Jsou prezentována doporučení optimálních postupů, ochrana celistvosti pokožky a řešení pro podráždění pokožky.
Zhlédnout video (50 minut)

 

Placeholder