VÆLG DIN LAND / REGION

Ansell GUARDIAN®

Vores patenterede tjeneste hjælper virksomheder med at vælge de rigtige løsninger til beskyttelse for at forbedre beskyttelse, produktivitet og pris/ydeevne.
læs mere

Industriprocesser

LAGERARBEJDE

Anvendelser

 • Oplagring af råmaterialer
 • Læsning/aflæsning af lastbiler og køretøjer
 • Håndtering af indgående varer

Brugerbehov

 • Fingerføling
 • Slidbestandighed
 • Kemisk bestandighed og greb

FORBEREDELSE AF MATERIALER

Anvendelser

 • Påfyldning, blanding og fyldning af råmaterialer
 • Overførsel af væsker og faste stoffer
 • Åbning/drænpumper, ventiler eller rør

Brugerbehov

 • Kemisk bestandighed
 • Slidbestandighed
 • Fingerføling og greb

PRODUKTION OG FORARBEJDNING

Anvendelser

 • Pålæsning og aflæsning af procesudstyr
 • Overførsel af væsker og faste stoffer mellem beholdere og tanke og procesudstyr
 • Overvågning af løbende drift

Brugerbehov

 • Kemisk bestandighed og væskebestandighed
 • Greb
 • Antistatisk

PRODUKTFORSENDELSE

Anvendelser

 • Håndtering af udgående varer: dåser, beholdere, bulkpakker og kartoner
 • Læsning af lastbiler og køretøjer
 • Produktforsendelse, transport og levering

Brugerbehov

 • Slidbestandighed
 • Fingerføling
 • Kemisk bestandighed og greb

LABORATORIE OG FORSKNING OG UDVIKLING

Anvendelser

 • Test
 • Fyldning og blanding af råmaterialer
 • Vedligehold

Brugerbehov

 • Kemisk bestandighed
 • Fingerføling
 • Fleksibilitet og greb

REPARATION OG VEDLIGEHOLDELSE

Anvendelser

 • Åbning af ovne, drænpumper, ventiler eller rør og krakning
 • Rensning af ovne, destillationer, pumper, ventiler eller rør og krakning

Brugerbehov

 • Fingerføling og greb
 • Kemisk bestandighed og væskebestandighed
 • Slid- og snitbestandighed

MASKINVÆRKSTED MED PLADEBEARBEJDNING

Anvendelser

 • Varmt metalarbejde
 • Maling
 • Låsesmed

Brugerbehov

 • Stor fingerføling og fleksibilitet
 • Beskyttelse mod antændelighed
 • Kontaktvarme

BEREDSKAB

Anvendelser

 • Uventede utætheder, spild eller andre frigørelser

Brugerbehov

 • Kemisk bestandighed og væskebestandighed
 • Rivstyrke
 • Antændelighed