VÆLG DIN LAND / REGION

Dyrlægepraksis: Den rette handske til den rette opgave

Arbejdet i en dyrlægepraksis involverer komplekse procedurer og kræver en bred medicinsk ekspertise. Arbejdsbetingede farer i en dyrlægepraksis omfatter fysiske, kemiske og biologiske risici.

Dyrlæger har større risiko for at få skader af følgende grunde:

  • De håndterer ofte store og umedgørlige dyr (f.eks. bid, skrammer, spark, transport og dyr, der vender sig osv.)

  • De udsættes i deres arbejde for en ugunstig eksponering for kemiske stoffer, herunder formaldehyd, bedøvelsesmidler, pesticider, allergener og cytostatika

  • Dyr kan overføre zoonotiske infektioner. Blandt disse er især biologiske risici vigtige, mest fordi beskaffenheden af zoonotiske infektioner kan være særdeles infektiøs og dødelig

Brug af personlige værnemidler (PPE), tilstrækkeligt kendskab til arbejdsbetingede og overførbare sygdomme, vaccination, korrekt håndhygiejne og rengøring af miljøet er alt sammen med til at beskytte mod mange fysiske, kemiske og biologiske farer.

Find løsninger, der beskytter både medarbejdere, kæledyr og dem, der holder af kæledyr

MicrosoftTeams-image (21).png

 

ANVENDELSESOVERSIGT TIL

STERILE HANDSKER

      

IKKE-STERILE HANDSKER

Vil du se hele produktporteføljen af operationshandsker:

bb792be5-71f8-4abb-ae85-44466260d013.jpg

      

Vil du se hele produktporteføljen af undersøgelseshandsker:

bb792be5-71f8-4abb-ae85-44466260d013.jpg


REFERENCER
Animal Health Products. www.ansell.com. Åbnet 8. november 2022. https://www.ansell.com/gb/en/medical/professions/animal-health/products?filter=ProductType.eq.surgical+gloves&page=1&page_size=10&sort=IsBestSeller&sort_type=desc
Animal Health Products. www.ansell.com. Åbnet 8. november 2022. https://www.ansell.com/gb/en/medical/professions/animal-health/products?filter=ProductType.eq.medical+exam+gloves&page=1&page_size=10&sort=IsBestSeller&sort_type=desc