VALITSE MAA / ALUE

Pelastustyöntekijät

Turvallisuusnäkökohtia pelastustyöntekijöiden hätätilanteissa

Pelastustyöntekijät ovat ensimmäisinä paikalla hätätilanteissa ja saattavat kohdata haastavia ja vaarallisia tilanteita. Näitä ovat tyypillisesti palo- ja pelastustoimessa, ensihoitopalvelussa ja lainvalvonnassa työskentelevät ammattilaiset.

Palomiesten loukkaantumisten taloudellisten kustannusten Yhdysvalloissa on arvioitu vaihtelevan 1,6–5,9 miljardin dollarin välillä vuosittain(1). Tämä osoittaa tarvetta ryhtyä riskien vähentämiseen tähtääviin toimiin, jotta estetään tuottavuuden menetykset ja elämänlaadun väheneminen. Pelastustyöntekijät vaativat ja ansaitsevat parhaan mahdollisen suojauksen voidakseen valmistautua vastaamaan jokaiseen kutsuun luottavaisina.

Tunnista vaarat ja vähennä työpaikan loukkaantumisia maksuttomalla AnsellGUARDIAN®-arvioinnilla.

OTA YHTEYTTÄ EDUSTAJAAN >

TEOLLISUUDEN VAARAT

Pelastustyöntekijöiden kohtaamat riskit ja uhat vaihtelevat laajalti ja vaativat oikeat riskiarvioinnit, keskeiset turvallisuusprotokollat, koulutusohjelmat ja oikeiden henkilönsuojainten käytön loukkaantumisten estämiseksi. NFPA:n (National Fire Protection Association) tutkimuksessa vuodelta 2018 palomiehillä oli yli 47 000 altistumista vaarallisille aineille, kuten asbesti, kemikaalit ja höyryt, jotka aiheuttavat kroonisten sairauksien riskin(2). Muita pelastustyöntekijöiden työhön liittyviä riskejä, kuten terävien esineiden (neulat, partakoneen terät tai rikkinäinen lasi) aiheuttamat viillot, pistot tai jopa ihon hankautuminen, voi tapahtua tutkittaessa pidätetyn vaatteita, tutkittaessa rikospaikkaa tai mentäessä auttamaan auto-onnettomuudessa. Viiltoloukkaantuminen lisää veren kautta kulkeutuvien patogeenien infektioita, jotka ovat erityisen tavallisia ensihoitopalvelussa tarjottaessa hoitoa ennen kuljetusta sairaalaan. Mahdollisesti kohtalokas skenaario kaikille pelastustyöntekijöille on vaarallinen tapahtuma, jossa mukana on kemiallisia taisteluaineita.

Ansellin ratkaisut

Olipa kyseessä kaasu, neste tai kiinteä, kemikaalit vaihtelevat muodoltaan ja pitoisuudeltaan. Kemikaalionnettomuuksissa voi tapahtua erilaisia hätätilanteita, kuten vuodot (maahan tai veteen), tulipalo tai jopa räjähdys, jotka altistavat sekä ihmisiä että ympäristöä vaarallisille riskeille. Pelastustyöntekijöiden täytyy käyttää asianmukaista käsien ja vartalon suojausta, jotta he ovat valmistautuneita pahimpaan. Lisäksi asiallisten rutiinien ja laitteiden tulisi olla paikallaan, jotta dekontaminaatio olisi tehokasta ja turvallista kemikaalikontaminaation jälkeen. Ansellin alan johtava kemikaalisuojauksen valikoima sisältää ratkaisuja eritasoisille suojauksille happoja, orgaanisia ja epäorgaanisia kemikaaleja sekä biologisia aineita vastaan.

Jos kyseessä on vaarallisiin materiaaleihin liittyvä tapahtuma, pelastustyöntekijät saattavat kohdata useita erilaisia materiaaleja, kuten kemiallisen sodankäynnin taisteluaineet (CWA) ja biologiset vaarat. Tavallinen kemiallisten, biologisten, radiologisten ja ydinaseaineiden aiheuttamia uhkia kuvaamaan käytetty käsite on CBRN (Chemical, Biological, Radiological and Nuclear). Tämä sisältää myös myrkylliset teollisuuskemikaalit (TIC). Kemiallisen sodankäynnin taisteluaineet saastuttavat eri tavoilla, kuten ihokontaktin (sinappikaasu) tai ihon/sisäänhengityksen (VX) kautta. Esimerkkejä biologisesta sodankäynnistä ovat isorokko (virus) ja pernarutto (bakteeri). Tällaiset vaarat vaativat hyvin koulutettuja ja valmistautuneita HAZMAT-tiimejä, joilla on käytössään oikein valitut henkilönsuojaimet.

Pelastushätätilanteiden aikana työtä tehdään usein korkean riskin ympäristöissä, joissa kädet saattavat helposti altistua murskaantumis- ja puristumisvaaroille. Rystysten, sormien ja peukaloiden tehokas suojaus tulisi saavuttaa samalla, kun ylläpidetään maksimaalinen kestävyys, kätevyys ja mukavuus. Kun käsineet tarjoavat ylivoimaisen mukavuuden ja suojauksen, niitä käytetään mielellään sen sijaan, että ne poistetaan suoritettaessa kriittisiä toimintoja. Tämä johtaa loukkaantumisten laskeneeseen riskiin. Ansellin Ringers® Impact Protection System on suunniteltu Thermoplastic Rubber (TPR) -kumista ja se suojaa työntekijöitä iskuriskeiltä ja tarjoaa samalla erinomaisen mukavuuden ja kätevyyden.

Pelastustyöntekijät altistuvat terävien esineiden, kuten partakoneen terät, terävät teräsreunat tai rikkinäinen lasi, aiheuttamille viilloille. Näitä voi helposti tapahtua hoidettaessa huumeiden uhria, tutkittaessa pidätetyn vaatteita, tutkittaessa rikospaikkaa tai mentäessä auttamaan auto-onnettomuudessa. Viiltojen ja tarttuvien tautien riskin vähentämiseksi henkilönsuojain on tärkeässä roolissa. Käsien ja käsivarren täysi suojaus voidaan saavuttaa yhdistämällä oikeat käsineet ja käsivarsisuojat.

Ansellin viillonkestävät käsineet on valmistettu innovatiivisilla teknologioilla tarjoamaan erinomaisen viiltosuojauksen parannetulla kätevyydellä, otepidolla ja mukavuudella. INTERCEPT™ Technology on Ansellin oma viiltokestävä lanka, joka tarjoaa kevyemmän painon ja mukavamman vaihtoehdon muun merkkisille langoille. ANSELL GRIP™ -teknologia on pinnoitekäsittely, joka minimoi työkaluihin tai materiaaleihin tarttumiseen tarvittavan voiman sekä parantaa turvallisuutta ja tuottavuutta.

Paloautojen, ambulanssien tai muiden pelastusajoneuvojen tarkastukset ja huollot määräajoin käyttämällä työkaluja ja laitteita voivat aiheuttaa käsille hankaus- ja naarmuuntumisriskejä. Lisäksi toistuvat mekaaniset sovellukset kuivissa/öljyisissä ympäristöissä, kuten toimimattomien laitteiden korjaus saattavat vaatia turvallisen otepidon ja mukavuuden. Jopa alhaisen riskin yleistä ylläpitoa varten paloasemalla suuri mukavuus ja istuvuus voidaan saavuttaa suojauksesta tinkimättä.

Pelastustyöntekijät, lainvalvonta ja muut vastaavat ammatit ovat suuressa riskissä altistua tahattomasti huumeille hoidettaessa huumeiden uhria, suoritettaessa tutkimuksia tai osallistuttaessa taktisiin operaatioihin. Altistuminen voi tapahtua sisäänhengityksen, nielemisen, limakalvojen, ihon kautta imeytymällä tai neulan piston kautta. Huumeet ja lääkkeet, laittomat tai lailliset, vaihtelevat muodoltaan ja vaikutukseltaan ja voivat haitata dramaattisesti. Pelastustyöntekijöiden riskinä ovat vakavat loukkaantumiset, jos heidän suojauksensa ei ole asianmukainen.

Pelastustyöntekijät altistuvat erittäin suurelle fyysiselle ja emotionaaliselle paineelle. Työskenneltäessä pitkiä aikoja riskitekijät tuki- ja liikuntaelinten loukkaantumisille voivat toteutua toiminnoissa, joissa vaaditaan toistoa tai edestakaisin liikkuvissa työkaluissa epämukavalla otteella. He saattavat työskennellä korkeissa lämpötiloissa, ahtaissa tiloissa tai alhaisen näkyvyyden alueilla. Ansell tarjoaa ergonomisia henkilönsuojainratkaisuja turvallisempaa työskentely-ympäristöä varten mukavuudesta tinkimättä. Ansellin omalla ERGOFORM™ Ergonomic Design Technologylla suunniteltujen käsineiden on todettu minimoivan tehokkaasti pitkään jatkuvien käsien liikkeiden epämukavuutta. Tämä mahdollistaa työnteon luottavaisena ja mukavasti pitkään.

Vaarallisiin tai pandemian laajuisiin tapahtumiin valmistautumisen tärkeys ei ole koskaan ollut yhtä tärkeää kuin nyt. Kun tietoisuus pelastustyöntekijöiden turvallisuudesta ja virusinfektioiden leviämisen estämisestä on kasvanut, asianmukaisten henkilönsuojainten käyttö hyödyttää jokaista riskiarviointia ja mahdollistaa vaarallisten tilanteiden käsittelyn itsevarmasti ja rauhallisesti.

COVID-19:n tuloksena työpaikoilla täytyy harkita tarvetta suojautua sairauden ja virustartunnan varalta. Ansell tarjoaa laajan valikoiman ratkaisuja, joka ovat Maailman terveysjärjestön ohjeiden mukaisia infektion ehkäisyssä ja hallinnassa. Tietoihin pohjautuvan perustellun päätöksen tekemiseksi tuotteiden ostajien ja käyttäjien tulisi pysyä ajan tasalla uusimpien ja täydellisimpien tietojen kanssa, jotka koskevat COVID-19:ltä ja muilta viruksilta suojaavia asianmukaisia henkilönsuojaimia heidän nimenomaisissa ympäristöissään ja sovelluksissaan.


UUSI VUOROVAIKUTTEINEN 360 ASTEEN ENSIVASTEKOKEMUS!

Tässä interaktiivisessa työkalussa esitellään ensivasteyksikön päivittäisessä toiminnassa esiintyviä yleisiä vaaroja ja annetaan suosituksia Ansellin toimittamista asianmukaisista vartalo- ja käsisuojista.


Työkalut ja resurssit

Video: Ringers-käsineiden F3 Technology™

F3 Technology™ -teknologialla kehitetty Ringers-pelastustyöntekijöiden käsinesarja on suunniteltu tarjoamaan ihanteellinen istuvuuden, muodon ja toiminnan tasapaino, jotta pelastustyöntekijät voivat suoriutua turvallisesti kriisin aikana. Vankat, kestävät ja hankausta kestävät käsineemme voivat olla pelastustyöntekijöiden viimeinen suojalinja pelastushätätilojen aikana.
KATSO NYT

(1) The Economics of Firefighter Injuries in the United States, NIST Technical Note 2078, NIST (National Institute of Standards and Technology), U.S. Department of Commerce, (Dec 2019) https://www.govinfo.gov/content/pkg/GOVPUB-C13-b8dbdb94136ba36aad8a6192de01aedf/pdf/GOVPUB-C13-b8dbdb94136ba36aad8a6192de01aedf.pdf (sivut 25 ja 30)

(2) https://www.nfpa.org/-/media/Files/News-and-Research/Fire-statistics-and-reports/Emergency-responders/osffinjuries.pdf (sivu 1)