VELG DITT LAND / REGION

Tilnærmingen vår

Integritet, åpenhet og rettferdighet

Vi forplikter oss til effektiv selskapsstyring. Ved å implementere riktig styringsrammer har styret og ledelsen etablert en kultur av integritet, åpenhet, rettferdighet og ansvarlighet, som gjennomsyrer hele selskapet.

Vi fortsetter å gjøre fremskritt, med strategier som vil utvide virksomheten vår på en bærekraftig måte. Gjennom erkjennelse av den økende betydningen av bærekraft, så har styret utvidet Risk Committee-oppgaven, og døpt den om til CSR & Risk Committee.

Styringsrammen sikrer selskapets langsiktige tilstand. Vi vil fortsette å engasjere oss sammen med alle interessenter for å forstå, og svare på spørsmål som er viktige for de ansatte, kunder, investorer, distributører, leverandører, regulatorer, CSR-vurderingsbyråer og beslutningspåvirkere.

   Ansell Governance Framework 800

Selskapets styrings-politikk

Konstitusjon

Ansell Limited-konstitusjonen skisserer reglene og prinsippene som styrer selskapet.

Medlemskap i styret og komiteer

For å støtte konstitusjonen har styret fått på plass en styrevedtekt, som sammen med styreutvalgets regler tydelig identifiserer roller og ansvar:

Andre policier for selskapsstyring

I tillegg til ovennevnte dokumenter finner du nedenfor andre policier som støtter Ansell sin erklæring og rammeverket for selskapsstyring og ledelse.

Andre fokusområder