VELG DITT LAND / REGION

Tilnærmingen vår

Integritet, åpenhet og rettferdighet

Vi forplikter oss til effektiv selskapsstyring. Ved å implementere riktig styringsrammer har styret og ledelsen etablert en kultur av integritet, åpenhet, rettferdighet og ansvarlighet, som gjennomsyrer hele selskapet.

Vi fortsetter å gjøre fremskritt, med strategier som vil utvide virksomheten vår på en bærekraftig måte. Gjennom erkjennelse av den økende betydningen av bærekraft, så har styret utvidet Risk Committee-oppgaven, og døpt den om til CSR & Risk Committee.

Styringsrammen sikrer selskapets langsiktige tilstand. Vi vil fortsette å engasjere oss sammen med alle interessenter for å forstå, og svare på spørsmål som er viktige for de ansatte, kunder, investorer, distributører, leverandører, regulatorer, CSR-vurderingsbyråer og beslutningspåvirkere.

   Ansell Governance Framework 800

Selskapets styrings-politikk

Konstitusjon

Ansell Limited-konstitusjonen skisserer reglene og prinsippene som styrer selskapet.

Medlemskap i styret og komiteer

For å støtte konstitusjonen har styret fått på plass en styrevedtekt, som sammen med styreutvalgets regler tydelig identifiserer roller og ansvar:

Andre policier for selskapsstyring

I tillegg til ovennevnte dokumenter finner du nedenfor andre policier som støtter Ansell sin erklæring og rammeverket for selskapsstyring og ledelse.

Andre fokusområder

Miljø

Vi tror på bærekraftig vekst gjennom økt bærekraftig praksis. Selskapet vi bygger i dag vil hjelpe å sikre en lysere fremtid.

Les mer

Sosialstyring

På tvers av virksomheten og forsyningskjeden, beskytter våre retningslinjer og rammeverk velferden til de vi jobber med.

Les mer