VELG DITT LAND / REGION

Kuttbeskyttelse veiledning

Sikkerhetsbriefing-videoer

Håndbeskyttelse – et viktig område

I de fleste industrielle miljøene er repeterende manuelle oppgaver et uungåelig daglig krav, med arbeidere som utfører krevende oppgaver som løfting og senking, skyving eller trekking og holde, eller holde tilbake verktøy eller andre ting.

Hvordan forebygge risikoen for krysskontaminering

Risikoen for krysskontaminering er en stor bekymring i matforsyningskjeden, og det er viktig å minimere sannsynligheten for dette gjennom gode sikkerhetstiltak for mat.

Forstå berøringsskjermhansker

Den digitale teknologiens vekst innen flere sektorer har gjort det nødvendig for ansatte å samhandle med enheter med berøringsskjermer, som smarttelefoner og nettbrett. Et overveldende antall håndskader på arbeidsplasser skjer på grunn at de ansatte tar av seg, eller ikke tar i bruk i det hele tatt, korrekt beskyttelsesløsninger.

Viktigheten av slagbeskyttelse

Slagskader som fører til at noe blir klemt, sitter fast eller kuttes, gir i en rekke tilstander fra blåmerker til beinbrudd, nerveskader, og i noen ekstreme tilfeller amputasjon. 

 

Hvordan velge den riktige kjemiske kroppsbeskyttelsen

Hver enkelt arbeidsplass er forskjellig og har sine egne sikkerhetsutfordringer der det kan være uungåelig for arbeidere å komme i kontakt med kjemikalier. For å fastslå de mest passende verneklærne mot kjemikalier må det foretas en grundig farevurdering.

Hvordan håndtere varmeeksponering

Eksponering for varme er ikke begrenset til miljøer utendørs. Steder innendørs utgjør også en betydelig risiko når arbeidere er i bruksområder med dårlig ventilasjon, eller på varmeproduserende steder som kjøkken, støperier, vaskerier eller kjemiske anlegg.

Subscribe to Safety Briefing Newsletter