VELG DITT LAND / REGION

Industrial protection

How can we help you?

Mechanical Protection

Ansell’s mechanical division manufactures and markets high-performance, multi-use protection solutions specific for hand and arm protection, for a wide range of Industrial applications.
Learn more

Chemical Protection

When working in chemical environments, worrying about whether workers are protected is not an option. Feel equipped with Ansell's comprehensive portfolio of chemical hand and body protection solutions.
Learn More

Disposable Protection

Designed with advanced material formulations and proprietary technologies, Ansell disposable gloves offer unique benefits like superior dexterity and grip, enhanced chemical resistance, and improved hand health.
Learn more

AnsellGUARDIAN®

Skreddersydde vurderinger fører til mindre skader, reduserte beskyttelseskostnader, økt etterlevelse og reduksjon av kompleksiteten med personvernutstyr.
Learn More

Beskyttelses guide

In the news

The Novel Coronavirus

In January 2020, a new type of coronavirus was identified as the cause of an outbreak of pneumonia in China now known as COVID-19. Growing numbers of cases of people infected with COVID-19 have been reported in many countries. Here at Ansell, we are doing what we can to keep you informed and protected.
Learn More

Feel EQUIPPED™

We offer the widest range of best-in-class multi-hazard protection solutions. Workers can now take advantage of increased confidence and Feel EQUIPPED™.
Learn more

Safety Briefing

april 12, 2021

Forståelse av elektriske risikoer

Aerbeid med elektrisitet er alltid en farlig oppgave. Elektrisk risiko inkluderer fare for død, støt eller annen skade forårsaket av strøm - enten via direkte eller indirekte eksponering.
Learn More

mars 24, 2021

Viktigheten av håndergonomi

I de fleste industrielle miljøene er repeterende manuelle oppgaver et uungåelig daglig krav, med arbeidere som utfører krevende oppgaver som løfting og senking, skyving eller trekking og holde, eller holde tilbake verktøy eller andre ting.
Learn More