VELG DITT LAND / REGION

Kjemisk industri

Sikkerhetshensyn for kjemiske industrier

Den kjemiske industrien består av selskaper som produserer industrielle kjemikalier ved å konvertere råmaterialer til forskjellige produkter. Det bidrar med 5,7 milliarder dollar (USD) av verdens BNP. Visste du at det finnes over 159 millioner forskjellige kjemikalier som er registrert hos CAS, og at ca. 10 000 nye kjemikalier legges til hver dag? Det finnes 120 millioner arbeidere i den kjemiske industrien, og flere av dem kommer daglig i kontakt med betydelige farer. Det er viktig å forstå nye kjemikaliers kompleksitet, kjemiske reaksjoner og nye kjemiske kombinasjoner, for å sikre tryggheten i kjemisk produksjon slik at arbeidstakere kan utstyres med den mest passende hånd- og kroppsbeskyttelsen.

Identifiser farer og reduser skader på arbeidsplassen med en kostnadsfri AnsellGUARDIAN® vurdering.

BE OM EN VURDERING >

FARER INNEN INDUSTRIEN

Arbeidere i kjemiske industrier er eksponert for forskjellige farer. For å forstå risikoen ved eksponering for kjemikalier, er det viktig å vite hvilke de potensielle midlene for forurensning er, som damp, spray, sprut og nedsenking. Og eksponeringsveien for arbeidstakeren, som for eksempel innpust eller absorbering gjennom huden. Flere studier fra OSHA (Occupational Safety and Health Administration) har vist at absorbering av kjemikalier gjennom huden kan skje uten at arbeideren merker det. I tillegg utsettes mange arbeidere i den kjemiske industrien for ytterligere risikoer, utover bare kjemisk eksponering, mens de jobber med forskjellige verktøy, prosesser og bruksområder. Ansell sin portefølje av verdensledende personlig verneutstyr mot flere farer, og vår ekspertise og kunnskap om kjemisk gjennomtrengning, kan sikre at arbeidstakere i kjemisk industri er trygge under arbeidet.

Ansell Løsninger

Ansell tilbyr verneutstyr-løsninger som er utformet for å beskytte mot de høyeste risokonivåene fra farlige kjemikalier, og biologiske midler i middels og tunge bruksområder. Denne typen verneutstyr beskytter mot flytende eller sterke kjemiske stråler.
Lav kjemisk beskyttelse inkluderer kjemikaliebestandige hansker og klær som er designet for å beskytte mot sprut eller lett spray fra kjemikalier eller faste partikler. Denne type verneutstyr er ment for bruk i lite krevende bruksområder.
Arbeidere i kjemiske industrier må ofte utføre presise, repeterende bevegelser som kan føre til belastninger på håndledd, hender og fingre, noe som fører til risiko for muskelskjelettskade. Det kan også være nødvendig for dem å bruke beskyttende kjeledresser i lengre perioder. Ansell tilbyr ergonomiske løsninger med Ansell sin egen ERGOFORM™-teknologi som letter på muskuloskeletalt stress, og forbedrer bevegelsesområdet for å redusere stress i ledd, sener og leddbånd.
Eksponering for varme skaper en betydelig fare for arbeidere i kjemisk industri. Ansells portefølje av bransjeledende kjemisk beskyttelse tilbyr løsninger som følger de korrekte standardene for arbeider under varme forhold. Løsningene har nødvendig kjemisk bestandighet, samtidig som risikoen for brannskader reduseres.
Å jobbe i lave temperaturer kan forårsake hypotermi eller farlig nedkjøling i kroppen. Det finnes også en risiko for frostskader eller forfrysing av kroppsdeler (fingre og tær). Risken øker når temperaturen synker under 10°C/50°F. Ansell tilbyr løsninger med kjemisk motstand som også beskytter og fungerer under kalde forhold.
Disse produktene er utformet for arbeidsoppgaver som krever presisjonshåndtering av arbeidstakere som er utsatt for kuttrisiko fra skarpe verktøy eller gjenstander i flere bruksområder. De har konstant behov for kjemisk beskyttelse og komfort i tillegg til ekstrafordelen av kuttebeskyttelse.
Som et resultat av COVID-19 må arbeidsplasser vurdere beskyttelsesbehovet for spridning av sykdommer og virusinfeksjoner. Ansell har et bredt tilbud av løsninger som er i samsvar med veiledningen fra Verdens helseorganisasjon (WHO) om forebygging og kontroll av infeksjoner. For å ta en vurdert beslutning, bør innkjøpere og brukere av produkter holde seg oppdatert på den nyeste og mest komplette informasjonen om passende personlig verneutstyr, for beskyttelse mot COVID-19 og andre virus i deres spesifikke miljøer og bruksområder.

Verktøy og resurser

Videoforklaring av gjennomtrengning, nedbryting og penetrasjon

Fabrikkarbeidere i flere industrier blir rutinesmessig eksponert for farlige kjemikalier. Denne videoen forklarer forskjellen mellom gjennomtrengning, penetrasjon og nedbryting, og viser hvordan du holder arbeiderne trygge.
SE NÅ

Video om Michrochem-teknologi

MICROCHEM™ Chemical Barrier-teknologien kombinerer våreegne blandinger av polymerer eller spesifikke flerlagsstrukturer som er spesifikke og som gir beskyttelse til brukeren innen kjemiske, biologiske, radiologiske og kjernefysiske bruksområder.
SE NÅ