VELG DITT LAND / REGION

Biovitenskap

Sikkerhetshensyn innen biovitenskap

Selskaper innen biovitenskapbransjen er fokusert på forskning, utvikling og produksjon av produkter som forbedrer menneskers velvære. Ansatte innen denne bransjen står overfor et antall farer, ikke kun for dem selv, men også for forskningen og produkter. Ansatte i laboratorier og forskningsanlegg som utforsker viktige ideer for nye medisiner, vaksiner, medisinsk utstyr og andre løsninger, står overfor mange alvorlige farer i løpet av arbeidsdagen, alt fra kjemiske og biologiske partikler, til høy temperatur og kutt. Når forskningen og de kliniske forsøkene er fullført, og for eksempel vaksinen skal oppskaleres og masseproduseres, er det strenge protokoller som må tas i betraktning.

Det primære fokuset for beskyttelse skifter fra produktet for å sikre at det ikke er noen forurensingsrisiko under produksjonsprosessen, til anlegg som enten fungerer i rene eller aseptiske/sterile omgivelser der det brukes personlig verneutstyr med validerte sterilitetsnivåer, renhetsnivåer og kjemiske gjennomtrengningsnivåer. Identifiser farer og reduser skader på arbeidsplassen med helt uten kostnad med AnsellGUARDIAN®-vuderingen.

KONTAKT EN REPRESENTANT >

FARER INNEN INDUSTRIEN

Risikoer og farer innen biovitenskapsbransjen varierer avhengig av miljøet, anlegget og hvilken oppgave som utføres. Enten du arbeider med farlige kjemikalier mens du sammensetter viktige medisiner og vaksiner, eller håndterer farlige kjemikalier under halvleder- / mikroelektronisk produksjon, biologiske farer ved bioproduksjon eller montering av medisinsk utstyr som må være helt forurensningsfritt, er riktig nivå av personlig vernutstyr meget viktig. Biovitenskap er strengt regulert med mange standarder som gjelder for personvernutstyr og miljøet, spesielt rentrom og laboratiorier. Ansell har en løsning for å tilby sikkerhet til arbeidere, produkter og forskningen.

Ansell Løsninger

For å sikre sikkerheten til arbeidstakere innen farmasøytisk produksjon, tilstøtende apotek, akademiske laboratorier og FoU-laboratorier, bioproduksjon, mikroelektronikk og presisjonsteknikk, som daglig kan bli utsatt for farlige kjemikalier - enten når de blandes, sammensettes med solide stoffer og/eller væsker, væsker som forflyttes, rengjøring og forberedelse av rentrom, eller vedlikehold og rengjøring av FAB-utstyr - er det viktig å bruke riktig personlig vernutstyr med riktig nivå av kjemisk beskyttelse.
Biologiske farer (ofte referert til som Biohazards) er biologiske stoffer som utgjør en trussel mot helsen til levende organismer, primært mennesker, og inkluderer medisinsk avfall, mikroorganismer - som bakterier, sopp og virus eller gifter produsert av mikroorganismer. Som et resultat av COVID-19 må arbeidsplasser vurdere beskyttelsesbehovet for spridning av sykdommer og virusinfeksjoner. Ansell har et bredt tilbud av løsninger som er i samsvar med veiledningen fra Verdens helseorganisasjon (WHO) om forebygging og kontroll av infeksjoner. For å ta en vurdert beslutning, bør innkjøpere og brukere av produkter holde seg oppdatert på den nyeste og mest komplette informasjonen om passende personlig verneutstyr, for beskyttelse mot COVID-19 og andre virus i deres spesifikke miljøer og bruksområder.
Elektrostatisk utladning (ESD) kan være årsaken til store forstyrrelser og skader på mikroelektroniske komponenter, eller være årsaken til antenning under pulverbehandling hvis den ikke er overvåket eller kontrollert. Så det er viktig at personlig verneutstyr som brukes av arbeidere (som utfører oppgaver med risiko for generering av elektrostatisk utladning) er antistatisk, inkludert plagg, oversko og hansker. Ansell har et utvalg av løsninger som har blitt testet for, og har blitt godkjente i henhold til antistatiske standardaer.
Noen ganger kan hanskebruken forårsake hudproblemer. Hudallergi fra bivirkninger fra hansker klassifiseres vanligvis i tre forskjellige typer - umiddelbar overfølsomhet / Type I, forsinket overfølsomhet / Type IV eller irriterende kontaktdermatitt. Lateksallergi, også kjent som Type I allergi, er reaksjonen på den gjenværende allergifremkallende proteinet som finnes i lateksprodukter av naturgummi. Type IV allergier oppstår hovedsaklig på grunn av en reaksjon på kjemiske akseleratorer som brukes i hanskeproduksjonen. Ansell renser og vasker hanskene for å minimere rester av akseleratorer i sluttproduktene, eller helt eliminere akseleratorer fra produksjonsprosessen hvis mulig.
Arbeidere i et biovitenskapmiljø bruker vanligvis hansker for å beskytte seg selv, forskningen som blir utført eller produserte produkter mot forurensning. Langvarig muskelbruk i mange timer med repeterende oppgaver og små håndbevegelser kan føre til muskelbelastninger som gir håndtretthet, og over tid kan dette øke risikoen for muskel- og skjelettlidelser.

Verktøy og resurser

Critical Insight-blogg

Life Sciences Critical Insight-bloggen er en kilde av interessante artikler om bransjetemaer som spenner fra hvordan man oppnår kuttbeskyttelse i et sterilt miljø, til forskjellene mellom cytotoksiske kjemiske gjennomtrengningsststandarder.

LES MER

Ansell biovitenskapelige løsninger

Biovitenskap-nettstedet vårt er skreddersytt, for å hjelpe deg å finne den løsningen du trenger for det miljøet du jobber i. Sammen med nyttige ofte stilte spørsmål, verdifulle verktøy og resurser som gir mengder av informasjon om reguleringer, standarder, testmetoder og en snarvei til sertifikater.

LER MER