VELG DITT LAND / REGION

Metallbearbeiding

Sikkerhetshensyn - Maskiner og utstyr

Maskiner og utstyr er en av de mest dynamiske bransjene på grunn av dens sterke bånd og sammenkoblinger med store økonomiske sektorer som råvarer, ferdige produkter og tjenester.

En studie fra 2019 fra NSC estimerte de totale kostnadene for arbeidsskader til svimlende 171 milliarder dollar i USA alene, og skader på hender og fingre utgjør omtrent 25 % av arbeidsskadene. Mange av disse skadene kan forebygges og krever bevissthet om sikkerhet og overholdelse av forskrifter og sikkerhetsprotokoller, inkludert egnet personvernutstyr.

BE OM EN VURDERING >

FARER INNEN INDUSTRIEN

Bruk av maskiner og utstyr er knyttet til forskjellige mekansiske farer. Bevegelige maskindeler kan forårsake alvorlige arbeidsulykker som knuste fingre eller hender, amputasjoner og brannskader. Andre vanlige industriulykker inkluderer kutt- og skjæreskader, stikk eller punktering forårsaket av utstyr eller skarpe kanter på metallplater og spisse deler, samt friksjon eller slitasje på grunn av ru deler på overflater, og muskel- og skjelettsykdommer på grunn av vibrasjon. Maskindeler, materialer og utslipp som damp og vann kan være så varmt eller kaldt at det forsårsaker brannskader eller skålder, og arbeid med strømførende komponenter kan forsårsake elektriske støt og brannskader. Metallproduksjon inkludert sveising, kutting og lodding er ekstra farlig arbeid, da disse arbeidsprosessene skaper gnister, røyk, stråling og andre farer. Det er veldig viktig å følge sikkerhetsrutiner og bruke tilstrekkelig personvernutstyr for å beskytte arbeidere som jobber med metallproduksjon og maskinoperatører mot disse skadene som kan forebygges.

Ansell Løsninger

En av hovedfarene for sikkerheten ved metallproduksjon er en høy risiko for kutt og rifter ved håndtering av metallplater, skarpe gjenstander og ved bruk av utstyr med skarpe deler. Arbeiderne eksponeres ofte for glass, farlige maskiner, og andre skarpe gjenstander og skjærekanter, og muligheten for kutt og punkteringsskader er stor. I følge Bureau of Labor Statistics, er omtrent 30 % av alle skader på arbeidsplasser i USA hvert år kutt eller sår, og 12 % av dem er på hendene. For å sikre tryggheten i metallproduksjonen, og for å forhindre manuelle håndteringsulykker på arbeidsplassen, så er det viktig å velge riktig personvernutstyr med passende kuttnivåbeskyttelse som er tilstrekkelig for de oppgavene som skal utføres.
Når arbeidere bruker maskiner og utstyr med ujevn overflate og bevegelige deler, eksponerer de hendene og armene sine for risikoer som slitasje og riper. Ansell tilbyr et bredt utvalg av hansker med slitasjemotstand som er ekstremt slitesterke for langvarig bruk i ulike slitasje-bruksområder er det er repetative bevegelser og håndtering av metallplater og paneler. Ansell sin FORTIX Technology bruker et tynt, fleksibelt og pustende nitrilskum-belegg som dramatisk forlenger levetiden til beskyttelseshansker og ermer samtidig som komforten forbedres.
Arbeidere som betjener tungt maskineri med bevegelige deler eller pneumatisk utstyr legger hendene og armene sine i fare for å bli klemt og knust. Mange oppgaver innen maskin- og utstyrsindustrien og metallproduksjon inkluderer bruk av store verktøy som presser, sakser og sager, for håndtering av metallplater og tunge materialer. Dette utsetter hendene for ytterligere farer som kan føre til ødeleggende skader hvis de ikke beskyttes ordentlig. Ansells Ringers Impact Protection System beskytter arbeidstakere mot risikoen for støt, og gir overlegen komfort og fingerferdighet.
Jobbing med, eller i nærheten av strømførende deler er forbundet med risikoer for elektrisk støt eller alvorlige brannskader. Elektrisk støt er en av hovedrisikoene for sveisere og andre arbeidere som bruker elektriske verktøy og utstyr der selv lav spenning eller lav strøm kan forårsake alvorlig skade eller død. OSHA ser elektriske farer som det nest største sikkerhetsproblemet i metallproduksjon. Bruk av korrekt personvernutstyr kan hjelpe til å forhindre mulige ulykker. Ansell tilbyr ActivArm elektriske beskyttelseshansker i høyeste kvalitet. Disse tilbyr overlegen komfort, ytelse og trygghet i utfordrende miljøer.
Arbeidere i metallproduksjon utsettes for både kontaktvarme eller -kulde og konvektiv varme. Dette krever derfor passende personlig vernutstyr for håndtering av varme eller kalde gjenstander, arbeid i ekstreme temperaturer, og for å beskytte hendene under sveising, støping og smelting, støping og smiing. I tillegg kan maskindeler, materialer og utslipp som damp og vann være varme eller kalde nok til å forårsake brannskader eller skålding. For å redusere disse risikoene, tilbyr Ansell et utvalg personlig vernutstyr utformet for å motstå ekstreme temperaturer og samtidig kunne levere komfort og ytelse.
Som et resultat av COVID-19 må arbeidsplasser vurdere beskyttelsesbehovet for spridning av sykdommer og virusinfeksjoner. Ansell tilbyr et bredt utvalg av løsninger som er i samsvar med veiledningen fra Verdens helseorganisasjon vedrørende smitteforebygging og -kontroll. For å ta en vurdert beslutning, bør innkjøpere og brukere av produkter holde seg oppdatert på den nyeste og mest komplette informasjonen om passende personlig verneutstyr, for beskyttelse mot COVID-19 og andre virus i deres spesifikke miljøer og bruksområder.
Vibrasjon er en mulig fare for arbeidere som håndterer håndholdte verktøy og elektrisk utstyr som slagbor, luftdrevne skiftenøkler, kverner og alle type sager. Langvarig eksponering for vibrasjoner kan forårsake endringer i sener, muskler, sensoriske nerver, bein og ledd. Dette kan til slutt kan føre til skade på hånd- og armmuskulaturen kjent som hånd-arm vibrasjonssyndrom. I tillegg til muskeltretthet på grunn av vibrasjoner, er muskel- og skjelettskader ofte forårsaket av repetative bevegelser, overanstrengelse av muskelen og feil arbeidsstilling under arbeid. Sammen med generelle forholdsregler som mekanisk isolering av den vibrerende kilden, begrensing av eksponeringsvarigheten og vedlikehold av utstyr for å unngå overdreven vibrasjon, så er det viktig å vurdere passende personvernutstyr for å redusere risikoen for skade på muskler, bein og ledd, og for å sikre arbeidernes sikkerhet og komfort.
Farer i maskiner og metallproduksjon er ikke bare begrenset til mekaniske risikoer. Arbeidere er utsatt for en rekke sterke kjemikalier som inkluderer maling, heksavalent krom og rengjøringsvæsker. Uten bruk av riktig personvernutstyr kan arbeiderne oppleve kjemisk forbrenning eller andre typer hudirritasjoner. Gjentatt og langvarig eksponering for disse kjemikaliene kan være giftig for arbeideren, og gi alvorlig skade på huden eller luftveissystemet. Det trengs tykt, ikke-porøst personlig verneutstyr som forhindrer at væsker lekker inn og berører huden, med holdbarhet til å motstå skrubbing og skarpe hjørner.

Verktøy og resurser

Ansell og Ringers støtbeskyttelsessystem

Som en del av Ansells sikkerhetsløsninger, er Ringers ledende støtbeskyttelseshansker utformet spesielt for vanlige oppgaver som daglig utføres av utstyrsarbeidere. Se videon for å se hvorfor Ringers er utformet mot støt.
SE NÅ