VELG DITT LAND / REGION

Offentlige og nyttemiljøer

Sikkerhetshensyn på verktøy-
og offentlige anlegg

Sikkerhetsprotokoll og passende personlig verneutstyr er spesielt viktig for arbeidstakere i anleggsbransjen og på offentlige arbeidsplasser. Denne sektoren har en registrerbar hendelsesrate på 3,5 %, som er høyere enn gjennomsnittet på 3,1 %. Offentlige arbeidsplasser har en høyere rate, på 5,3 %.

Bransjen har også behov for økt ferdighetstrening i jobben. I en undersøkelse fra 2019 fant man at det mer enn 50 % større sannsynlighet for at arbeidere er bekymret for trening eller skade. Dette støtter det å iverksette tiltak for å identifisere, og utstyre arbeidstakere med de riktige sikkerhetsløsninger mot farene de står overfor i arbeidet sitt.

Identifiser farer og reduser skader på arbeidsplassen med en kostnadsfri AnsellGUARDIAN® vurdering.

KONTAKT EN REPRESENTANT >

FARER INNEN INDUSTRIEN

Totalt sett skjer mer enn 10 % av skadene i på anlegg og offentlige byggeplasser på hender, nest etter skader i korsryggen. Arbeidstakerne møter mange yrkesmessige farer på grunn av varierende oppgaver, inkludert konstruksjoner, drift og omfattende vedlikeholdsaktiviteter på tvers av strøm, naturgass, damp eller vannforsyning og fjerning av kloakk.

Ansell tilbyr en omfattende portefølje av beskyttelsesløsninger for å beskytte mot kuttskader, elektrisitetsskader og risiko for støt. I tillegg beskytter Ansells kjemiske hånd- og kroppsbeskyttelsesverktøy de som utsattes for kritiske farer ved kjemisk sprut, mens Ansell sine innovative teknologier fokuserer på ergonomi og generell helse og velvære for å forhindre utmattelse og forverring.

Ansell Løsninger

Arbeidere i industrien bruker verktøy som utsetter dem for kuttfarer fra skarpe kanter beregnet for kutting av ledninger, rør og andre materialer, og kan støte på hakkete eller ødelagte kanter som kan forårsake kutt og sår mens de jobber med avfall eller andre råmaterialer.

Ansell sine kuttresistente hansker er laget med innovative teknologier, for å gi enestående kuttbeskyttelse med forbedret fingerferdighet, grep og komfort. INTERCEPT™ -teknologien er et proprietært kuttresistent garn som er lettere og gir et mer komfortabelt alternativ sammenlignet med andre merkegarn. ANSELL GRI™ Technology er et belegg som minimerer kraften som krevs for å gripe verktøy eller materialer, og som gir økt sikkerhet og produktivitet.
I tillegg til bruksfarer, krever lange skift og høyt bruk av håndverktøy fokus på ergonomiske grep og komfort for å forhindre håndskader som muskeltretthet og belastninger. Hansker designet med Ansells eget ERGOFORM™ Ergonomiske designteknologi har vist å effektivt minimere ubehag fra langvarige gjentatte håndbevegelser, så at arbeidstakere trygt og komfortabelt kan jobbe over lenger tid.
Ved vedlikehold av verktøy og infrastruktur for offentlige arbeidsplasser kan arbeidstakernes hender bli utsatt for risiko for slitasje og skrapsår, som følge av kontakt med bevegelige deler eller eksterne elementer som børste eller rusk. Ansell FORTIX™-teknologien forbedrer beleggets ytelse ved å integrere en elastisk polymerformulering for å forlenge hanskens levetid samtidig som arbeidstakernes komfort blir bedre.
En vanlig fare som kan oppstå når man håndterer, vedlikeholder og leverer offentlig vannforsyning, er kjemiske behandlinger for å sikre rent vann. Dette utsetter arbeidstakere for fare for kjemiske væsker eller kjemiske sprut som kan føre til alvorlige forbrenninger på kroppsdeler. I tillegg utsetter kloakk og avfallshåndtering arbeidstakere for risiko for kjemisk sprut. Ansell sin portefølje av bransjeledende kjemiske beskyttelsesløsninger inkluderer løsninger med varierende motstandsnivåer mot syrer, organiske og ikke-organiske kjemikalier og biologiske midler.
Under bygging og vedlikehold av infrastruktur for anlegg og offentlige byggearbeid setter arbeidere hendene i fare for støt og klem når de betjener tungt maskineri med bevegelige deler eller utstyr. Mange arbeidsoppgaver inkluderer bruk av store verktøy og tunge materialer, noe som ytterligere utsetter hendene for farer som kan føre til ødeleggende skader hvis de ikke er ordentlig beskyttet. Ansells Ringers Impact Protection System beskytter arbeidstakere mot risikoen for støt og gir overlegen komfort og fingerferdighet.
Konstruksjon og vedlikehold av kraftanlegg og transportinfrastruktur utsetter arbeidere for elektrisk støt og flammer. Når du jobber med strøm, er det viktig å øve på lockout-prosedyrer, da dette er den største kontrollen mot elektriske farer under oppgavene. Arbeidere bør også bruke passende lysbue- og flammebestandige hansker og personlig verneutstyr.
Som et resultat av COVID-19 må arbeidsplasser vurdere beskyttelsesbehovet for spridning av sykdommer og virusinfeksjoner. Ansell tilbyr et bredt utvalg av løsninger som er i samsvar med veiledningen fra Verdens helseorganisasjon vedrørende smitteforebygging og -kontroll. For å ta en vurdert beslutning, bør innkjøpere og brukere av produkter holde seg oppdatert på den nyeste og mest komplette informasjonen om passende personlig verneutstyr, for beskyttelse mot COVID-19 og andre virus i deres spesifikke miljøer og bruksområder.

Verktøy og resurser

Ansell og Ringers støtbeskyttelsessystem

Som en del av Ansells sikkerhetsløsninger, er Ringers ledende støtbeskyttelseshansker utformet spesielt for vanlige oppgaver som daglig utføres av utstyrsarbeidere. Se videon for å se hvorfor Ringers er utformet mot støt.
SE NÅ