VELG DITT LAND / REGION

Ansell GUARDIAN®

Vår merkevarebeskyttede tjeneste hjelper bedrifter med å velge de riktige beskyttelsesløsninger for å forbedre deres sikkerhet, produktivitet og kostnadseffektivitet.
Les mer

Industriprosesser

LAGRING

Bruksområder

 • Lagring av råmaterialer
 • Lasting/lossing av lastebiler og kjøretøy
 • Håndtering av innkommende varer

Forbrukerbehov

 • God bevegelighet
 • Slitasjemotstand
 • Kjemisk motstand og grep

FREMSTILLING AV MATERIALER

Bruksområder

 • Fylling, blanding og lading av råmaterialer
 • Overføring av væsker og faste stoffer
 • Åpning/tapping av pumper/ventiler eller liner

Forbrukerbehov

 • Kjemisk motstand
 • Slitasjemotstand
 • Fingerferdighet og grep

PRODUKSJON OG PROSESSERING

Bruksområder

 • Lasting og lossing av prosessutstyr
 • Overføring av væsker og faste stoffer mellom fartøy og tanker og prosessutstyr
 • Tilsyn med driften

Forbrukerbehov

 • Kjemisk og væskemotstandig
 • Grep
 • Antistatisk

PRODUKTFORSENDELSE

Bruksområder

 • Håndtering av utgående gods: Bokser, fartøy, bulkpakke og kartonger
 • Lasting av lastebiler og kjøretøy
 • Produktforsendelse, transport og levering

Forbrukerbehov

 • Slitasjemotstand
 • God bevegelighet
 • Kjemisk motstand og grep

LABORATORIE OG R&D

Bruksområder

 • Testing
 • Lading og blanding av råmaterialer
 • Vedlikehold

Forbrukerbehov

 • Kjemisk motstand
 • God bevegelighet
 • Fleksibilitet og grep

REPARASJON OG VEDLIKEHOLD

Bruksområder

 • Åpning av ovner, dreneringspumper, ventiler eller liner og skjør BTX-prosess
 • Rengjøring av ovner, distallasjoner, pumper, ventiler eller liner og skjør BTX-prosess

Forbrukerbehov

 • Fingerferdighet og grep
 • Kjemisk og væskemotstandig
 • Slitasje, kuttmotstand

PLATEVERKSTED

Bruksområder

 • Varmt metallarbeid
 • Maling
 • Låsesmed

Forbrukerbehov

 • Høy fingerferdighet og fleksibilitet
 • Flammebeskyttelse
 • Kontaktvarme

NØDRESPONS

Bruksområder

 • Uventede lekkasjer, utslipp eller andre utgivelser

Forbrukerbehov

 • Kjemisk og væskemotstandig
 • Rivefasthet
 • Antennbar