VELG DITT LAND / REGION

BEARBEIDING AV NÆRINGSMIDLER

Beskyttelse mot flere farer

På tvers av forskjellige sektorer innen den globale næringsmiddelindustrien trenger ansatte komfortabelt og pålitelig beskyttelsesutstyr (PPE) som beskytter mot farer, samtidig som næringsmidler beskyttes mot mulig forurensing. Som en ledende aktør innen beskyttelsesløsninger, tilbyr Ansell et bredt utvalg av næringsmiddelkompatible hånd- og kroppsbeskyttelsesløsninger for beskyttelse mot kutt, kjemiske, termiske og forurensningsrisikoer på tvers av produksjonskjeden i næringsmiddelsproduksjonen.

FORURENSNINGSKILDER

Biologisk

Biologisk forurensning skjer når næringsmidler blir forurenset av mennesker, dyr, bakterier, virus, eller andre mikroorganismer Dette kan lede til næringsmiddelbårne sykdommer.

Kjemisk

Kjemisk forurensning skjer når næringsmidler kommer i kontakt med giftige kjemikalier, som igjen kan lede til kjemisk matforgiftning.

Fysisk

Fysisk forurensning er når en gjenstand havner i næringsmidlet under produksjonen eller bearbeidingsprosessen. Dette kan være en kvelningsfare, og kan også ofte gi biologisk forurensning. 

Kryssforurensning av allergener

Allergen kryssforurensning oppstår når spormengder av et allergen overføres til et annet næringsmiddel, og utgjør en risiko for personer med matallergier.

ANSELL LØSNINGER

TOOLS & RESOURCES

Video

Se videoen som forklarer de forskjellige forurensningskildene.