VELG DITT LAND / REGION

AnsellGUARDIAN®

Skreddersydde vurderinger fører til mindre skader, reduserte beskyttelseskostnader, økt etterlevelse og reduksjon av kompleksiteten med personvernutstyr.
Les mer

Industriprosesser

OPPBYGNING AV INFRASTRUKTUR

Bruksområder

 • Signalisering/posisjonering
 • Betjening av tunge maskiner
 • Håndtering av rør

Forbrukerbehov

 • Slitasjemotstand
 • God bevegelighet
 • Komfort

UTVINNING OG UTFORSKNING

Bruksområder

 • Boring og sprengning
 • Hydrauliske innstillinger & testing
 • Lasting og transport

Forbrukerbehov

 • Fingerferdighet og grep
 • Komfort
 • Høy synlighet

KNUSING

Bruksområder

 • Knusing og lossing malm
 • Primærsliping
 • Kontroll av primærprodukt

Forbrukerbehov

 • Forbedret vått/oljete grep
 • Kjemisk motstand mot sprut
 • Komfort i varme miljøer

VASKING OG FORBEREDELSE

Bruksområder

 • Konsentrasjon, blanding og palletering
 • Bruk av bindemidler
 • Rengjøring av utstyr

Forbrukerbehov

 • Holdbarhet
 • Kuttmotstand
 • Forbedret kjemisk beskyttelse

TRANSPORT OG LOGISTIKK

Bruksområder

 • Hydraulisk reparasjon
 • Produktinspeksjon
 • Frakt og lasting av produkt

Forbrukerbehov

 • Grep på oljete og våte gjenstander
 • Kjemisk motstand mot sprut
 • Kuttmotstand

TJENESTER/VEDLIKEHOLD

Bruksområder

 • Vedlikehold av kjøretøy
 • Transportbånd og langveggsvedlikehold
 • Påfylling av olje, væske og diesel

Forbrukerbehov

 • Kuttmotstand
 • Holdbarhet
 • Fingerferdighet, følbarhet

REDNING OG BEREDSKAP

Bruksområder

 • Brannslukking
 • Redning / utvinning fra begrenset plass
 • Grunnleggende førstehjelp

Forbrukerbehov

 • Beskyttelse mot kjemikalier
 • FR- og ARC-beskyttelse