VELG DITT LAND / REGION

Veterinærpraksis: Den riktige hansken for rett oppgave

Veterinærpraksis inkluderer komplekse prosedyrer og krever et bredt spekter av medisinsk ekspertise. Yrkesfarer som påvirker veterniærpraksis inkluderer fysiske, kjemiske og biologiske risikoer.

Veterinærer har større skaderisiko av følgende grunner:

  • De møter ofte på store og lite samarbeidsvillige dyr (f.eks. bitt, skraper, spark, transport og når de skal snus, osv.)

  • De opplever uønsket eksponering for kjemikalier på arbeidsplassen, inkludert formaldehyd, anestesimidler, plantevernmidler, allergener, og kjemoterapeutiske medikamenter

  • Dyr kan overføre zoonotiske infeksjoner. Bland disse er biologiske risikoer spesielt viktige, mest på grunn av at zoonosene kan være meget smittsomme og dødelige

Bruk av personlig verneutstyr (PPE), tilstreklig kunnskap om yrkesmessige og overførbare sykdommer, vaksinering, riktig håndhygiene og rengjøring i miljøet gir alle beskyttelse mot mange fysiske, kjemiske og biologiske farer.

Finn løsninger for å beskytte de ansatte, dyrene og dyrenes eiere på lik linje

MicrosoftTeams-image (21).png

 

SAMMENDRAG AV SØKNADSGUIDE FOR

STERILE HANSKER

      

IKKE-STERILE HANSKER

For å se hele produktporteføljen med kirurgiske hansker:

bb792be5-71f8-4abb-ae85-44466260d013.jpg

      

For å se hele produktporteføljen med undersøkelseshansker:

bb792be5-71f8-4abb-ae85-44466260d013.jpg


REFERANSER
Animal Health Products. www.ansell.com. Vurdert 8. november 2022. https://www.ansell.com/gb/en/medical/professions/animal-health/products?filter=ProductType.eq.surgical+gloves&page=1&page_size=10&sort=IsBestSeller&sort_type=desc
Animal Health Products. www.ansell.com. Vurdert 8. november 2022. https://www.ansell.com/gb/en/medical/professions/animal-health/products?filter=ProductType.eq.medical+exam+gloves&page=1&page_size=10&sort=IsBestSeller&sort_type=desc