WYBIERZ SWÓJ KRAJ / REGION

InTouch CLINICAL UPDATE — BIULETYN

InTouch™ numer 12: Część 2 - Ochrona pracowników służby zdrowia przed COVID-19

Przegląd wpływu wirusa SARS-CoV-2 na globalny popyt i podaż środków ochrony indywidualnej (ŚOI). Analizuje zalecenia organów szczytowych dotyczące dostępności i konserwacji środków ochrony indywidualnej. Analizuje zalecenia dotyczące środków ochrony indywidualnej dla standardowych i dodatkowych środków ostrożności opartych na przenoszeniu oraz optymalne etapy zakładania i zdejmowania środków ochrony indywidualnej. Brief instruktażowy zawiera ważne wskazówki dotyczące korzystania ze środków ochrony indywidualnej.

Pobierz

InTouch™ Wydanie 12: Część 1 - Globalna pandemia COVID-19

Przedstawia kalendarium odpowiedzi Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) na Covid-19. Przegląd działań podjętych w celu ograniczenia globalnego i lokalnego rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2. Analizuje obecnie dostępne testy na obecność COVID-19. Przedstawia typowe objawy COVID-19 i najnowsze badania dotyczące tych objawów w przewidywaniu ciężkości choroby.

Pobierz

NEW InTouch numer 8 — Kiedy i dlaczego zmieniać rękawice?

W numerze tym omówiono przypadki zakażeń miejsca operowanego i wpływu na nie rękawic chirurgicznych. Podsumowano również obecne rozważania na temat integralności rękawic chirurgicznych, przedstawiono zalecenia obecne w zasadach branżowych dotyczących opieki okołoperacyjnej oraz zaprezentowano innowacje w zakresie wytwarzania rękawic medycznych, w tym rolę rękawic przeciwbakteryjnych w ograniczaniu ryzyka zakażenia miejsca operowanego.

Pobierz

InTouch numer 7 — Pakowanie urządzeń medycznych

W numerze tym opisano kluczowe cechy, etapy i wymagania dotyczące pakowania wyrobów medycznych. Przedstawiono tu również stan wiedzy technicznej na temat pakowania rękawic oraz zaprezentowano opinie ekspertów klinicznych na temat użyteczności, bezpieczeństwa i ekologicznej wartości rękawic.

Pobierz

InTouch numer 6 — Czy rękawice pudrowe odejdą wkrótce do lamusa?

W numerze tym omówiono negatywne skutki stosowania rękawic pudrowych dla pacjentów i pracowników opieki zdrowotnej oraz ostatnie globalne wytyczne dotyczące wycofania tych rękawic z użytku. Ponadto przedstawiono opinie producentów w tej kwestii oraz potrzebę wdrożenia odpowiednich procedur dotyczących zastąpienia tych rękawic ich bezpudrowymi alternatywami.

Pobierz

InTouch numer 5 — Ergonomia w opiece zdrowotnej (część 1)

W numerze tym omówiono znaczenie ergonomii w opiece zdrowotnej, ze szczególnym uwzględnieniem wyzwań związanych ze środowiskiem na sali operacyjnej. Oceniono również znaczenie programów wprowadzenia rozwiązań ergonomicznych w zakresie praktyk i procedur roboczych, kultury pracy i kształcenia pracowników.

Pobierz

InTouch numer 4 — Dlaczego jakość rękawic ma znaczenie

W numerze tym omówiono ryzyko zakażenia wynikającego z usterek lub używania niewłaściwych rękawic, wyjaśniono globalne i krajowe normy dotyczące jakości produkcji oraz oceniono jakość rękawic. Zamieszczono tu również opinie ekspertów klinicznych na temat doboru oraz znaczenia jakości rękawic w kontekście różnych zastosowań.

Pobierz

InTouch numer 3 — alergie typu I i typu IV

W numerze tym przedstawiono różne rodzaje kontaktowego zapalenia skóry, alergii na lateks i odpowiedzi immunologicznej. Przedstawiono tu również rolę formuły rękawic oraz techniki i rozwiązania dotyczące higieny rąk. W panelu ekspertów klinicznych omówiono metody zapobiegania przypadkom i postępowania w przypadkach chorób skóry.

Pobierz

InTouch numer 1 — Rękawice podwójne

W numerze tym omówiono problematykę i praktyczne zalecenia związane z noszeniem rękawic podwójnych. Ponadto zajęto się ryzykiem związanym z podejmowaniem decyzji w tym zakresie i oceniono skutki stosowania obecnych norm.

Pobierz

Dołącz do rozmowy