WYBIERZ SWÓJ KRAJ / REGION

Antystatyczność

Wytyczne dotyczące ŚOI używanych przez pracowników wymagających ochrony w strefach zagrożonych wybuchem (ATEX) lub środowiskach, w których panuje zwiększone ryzyko wyładowań elektrostatycznych.

Pobierz poniższy przewodnik, aby dowiedzieć się więcej:

Dołącz do rozmowy