WYBIERZ SWÓJ KRAJ / REGION

  • Africa en fr
  • Middle East en
  • Saudi Arabia en
  • South Africa en

Rozporządzenie (UE) 2016/425

Nowe rozporządzenie w sprawie środków ochrony osobistej UE 2016/425 wprowadza zasadnicze zmiany w dotychczasowych wymogach dotyczących bezpiecznego projektowania i produkcji środków ochrony osobistej. W związku z wejściem w życie nowych przepisów na wszystkie podmioty związane z branżą, w tym producentów, importerów oraz dystrybutorów, nałożono nowo określoneobowiązki w zakresie zapewniania bezpieczeństwa i higieny pracy użytkowników. W firmie Ansell zdajemy sobie sprawę z dodatkowej odpowiedzialności,jaką ponosimy w związku z zaufaniem, jakim obdarzają nas klienci, oczekujący od nas jako lidera zapewnienia rozwiązań odpowiednich dla danej branży. #TrustAnsell to inicjatywa, w ramach której ułatwiamy zapoznanie się z nowymi zasadami oraz skuteczne stosowanie się do nich. Firma Ansell przygotowałamateriałyinformacyjne, które można z łatwościąpobrać,klikającponiższe ilustracje.

 

 

PRZEWODNIK PO ROZPORZĄDZENIU UE 2016/425
Pobierz

Rozporządzenie UE 2016/425: zestawienie informacji
Pobierz

Rozporządzenie UE 2016/425: fakty w pigułce
Pobierz

Rozporządzenie UE 2016/425 — Lista kontrolna
Pobierz

Rozporządzenie UE 2016/425: film

Ten film przedstawia kluczowe wymagania rozporządzenia — nowego, bardziej rygorystycznego systemu, który zastępuje dyrektywę 89/686/EWG w sprawie ŚOI.