WYBIERZ SWÓJ KRAJ / REGION

MICROFLEX® 93-850: zapewnij WYŻSZY POZIOM OCHRONY


RĘKAWICE JEDNORAZOWE Z DOSKONAŁĄ BARIERĄ

Przedstawiamy nowatorską koncepcję, zapewniającą wyższy poziom ochrony 1 dłoni przed szkodliwymi narażeniami. 2X lepsza ochrona przed rozpryskami chemikaliów, najwyższa jakość, spójność, 2 wygoda i trwałość – te cechy sprawiają, że rękawice MICROFLEX® 93-850 stanowią doskonałą barierę.
Więcej informacji

2X lepsza ochrona przed rozpryskami chemikaliów 1

Pracownicy różnych branż na co dzień mają styczność z olejami, środkami czyszczącymi, farbami i innymi cieczami zawierającymi substancje chemiczne. Rękawice jednorazowe zawsze stanowią pewną barierę w razie przypadkowego narażenia, jednak nie wszystkie rękawice jednorazowe zapewniają taki sam poziom ochrony. Nowe rękawice MICROFLEX® 93-850 zapewniają 2X lepszą ochronę przed rozpryskami wielu substancji chemicznych w porównaniu z innymi czołowymi markami rękawic jednorazowych. To bardzo ważne, gdyż przypadkowe narażenie na chemikalia może z czasem spowodować u pracownika podrażnienie skóry, a nawet poważne problemy zdrowotne.

Poniżej podajemy czasy przebicia ustalone w badaniach rękawic MICROFLEX® 93-850 w porównaniu z czasami dla jednorazowych rękawic nitrylowych o podobnej masie. Bardziej szczegółowy wykaz czasów przebicia chemikaliów podajemy w Karcie przenikania substancji chemicznych przez rękawice MICROFLEX® 93-850.


Metodologia badań przenikania chemikaliów wg ASTM F739

Czasy przebicia w
minutach
MICROFLEX® 93-850 Nitrylowe rękawice jednorazowe o podobnej masie
Heksan 600 64 MICROFLEX® 93-850 zapewniają 9X lepszą ochronę przed heksanem
n-heptan 600 33 MICROFLEX® 93-850 zapewniają 18X lepszą ochronę przed n-heptanem
Alkohol Propylowy 93 33 MICROFLEX® 93-850 zapewniają 3X lepszą ochronę przed Alkohol Propylowy
Alkohol izopropylowy 148 29 MICROFLEX® 93-850 zapewniają 5X lepszą ochronę przed alkoholem izopropylowym
Etanol (96%) 53 20 MICROFLEX® 93-850 zapewniają 3X lepszą ochronę przed etanolem
Woda amoniakalna 71 20 MICROFLEX® 93-850 zapewniają 4X lepszą ochronę przed wodą amoniakalną

Metodologia badań przenikania chemikaliów wg EN 374

Czasy przebicia w
minutach
MICROFLEX® 93-850 Nitrylowe rękawice jednorazowe o podobnej masie
Heksan 600 68 MICROFLEX® 93-850 zapewniają 9X lepszą ochronę przed heksanem
n-heptan 600 34 MICROFLEX® 93-850 zapewniają 18X lepszą ochronę przed n-heptanem
Alkohol Propylowy 98 42 MICROFLEX® 93-850 zapewniają 2X lepszą ochronę przed Alkohol Propylowy
Alkohol izopropylowy 242 54 MICROFLEX® 93-850 zapewniają 4X lepszą ochronę przed alkoholem izopropylowym
Etanol (96%) 53 25 MICROFLEX® 93-850 zapewniają 2X lepszą ochronę przed etanolem
Woda amoniakalna 101 20 MICROFLEX® 93-850 zapewniają 5X lepszą ochronę przed wodą amoniakalną

Najwyższa jakość i spójność bariery 2

Jakość i spójność materiału użytego do produkcji rękawic jednorazowych wyznaczają akceptowalne poziomy jakości, oznaczane jako AQL. W przypadku rękawic jednorazowych AQL oznacza liczbę wad w postaci mikroskopijnych dziur w partii produkcyjnej rękawic. Niski wskaźnik AQL oznacza, że użytkownik z mniejszym prawdopodobieństwem trafi na rękawice z mikroskopijnymi dziurami. Nowe rękawice MICROFLEX® 93-850 wyznaczają nowy standard niezawodności rękawic jednorazowych, ze wskaźnikiem AQL wynoszącym jedynie 0,40. Oznacza on znacznie mniejszą liczbę mikroskopijnych dziur w partii produkcyjnej w porównaniu z partiami zwykłych nitrylowych rękawic jednorazowych – a tym samym mniejsze ryzyko pęknięcia, przerwania czy rozerwania prowadzącego do szkodliwego narażenia.


Jak to osiągamy

Dowiedz się więcej o składzie polimeru opatentowanego przez firmę Ansell – miękkiego, trwałego i wygodnego materiału, zapewniającego doskonałą ochronę przed rozpryskami wielu niebezpiecznych chemikaliów.
Więcej informacji

Podstawą jest technologia odporności na rozpryski chemikaliów TNT™ – opatentowany skład miękkiego, trwałego polimeru 3, który zapewnia doskonałą ochronę przed wieloma substancjami chemicznymi. Następny czynnik to zaawansowana technika wiązania polimeru, która wzmacnia rękawice na poziomie molekularnym i sprawia, że MICROFLEX® 93-850 zapewniają 2X lepszą ochronę przed rozpryskami chemikaliów niż inne czołowe marki nitrylowych rękawic jednorazowych. Rękawice są także produkowane z wykorzystaniem najnowszej technologii, gwarantującej stały, wysoki poziom jakości, spójność powłoki i nienaruszalność bariery – dzięki temu rękawice MICROFLEX® 93-850 cechują się wskaźnikiem AQL wynoszącym jedynie 0,40.

Technologia Odporności Rozpryski Chemikaliów TNT

Zastrzeżony preparat nitrylowy chroni przed szeroką gamą chemikaliów

Zaawansowana Technika Wiązania Polimeru

Ściślejsza, mocniejsza budowa cząsteczkowa daje 2 razy więcej ochrony przed rozbryzgami chemicznymi

Zamów próbki

1. Na podstawie danych z badań przenikania substancji chemicznych według EN 374 i ASTM F739, w porównaniu ze skuteczno�cią jednorazowych rękawic nitrylowych o podobnej masie.
2. wskaźnik AQL dla MICROFLEX® 93-850 wynosi 0,40 i jest niższy od AQL dla innych znanych przemysłowych i medycznych rękawic jednorazowych.
3. technika wiązania polimerów opisana w zgłoszeniu patentowym
Ostrzeżenie: Podane tu zalecenia wynikają z ekstrapolacji wyników badań laboratoryjnych i informacji o składzie substancji chemicznych, lecz mogą nie odpowiadać ściśle konkretnym warunków stosowania. Nie uwzględniono skutków łącznego działania zmieszanych substancji chemicznych. Z wymienionych powodów (a także dlatego, że firma Ansell nie ma szczegółowej wiedzy o warunkach stosowania ani wpływu na te warunki) zalecenia należy traktować jako ogólną poradę, a firma Ansell nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za zawarte tu stwierdzenia i nie udziela żadnej gwarancji ich trafności.