WYBIERZ SWÓJ KRAJ / REGION

Ukryty koszt lateksu

Obecnie koszt rękawic nielateksowych jest zbliżony do kosztu rękawic lateksowych, zwłaszcza przy uwzględnieniu oszczędności zapewnianych przez środowisko nielateksowe.

Podstawowa oszczędność związana z wyeliminowaniem lateksu to unikanie zdarzeń niepożądanych związanych z alergiami na lateks i powiązanego z nimi kosztu utraconego czasu i produktywności oraz kosztów leczenia w przypadku wystąpienia reakcji klinicznej u pacjenta lub pracownika opieki zdrowotnej. W przypadku pracowników opieki zdrowotnej może to oznaczać zwolnienia lekarskie, co z kolei prowadzi do dodatkowych kosztów związanych z zatrudnieniem dodatkowego personelu. Poza tym występują inne korzyści do rozważenia, taki jak skrócony czas operacji na pacjentach z alergią na lateks oraz eliminacja zmarnowanego czasu i materiałów w przypadku anulowania/przełożenia operacji przy odkryciu alergii pacjenta w ostatniej chwili, co wymaga oczyszczenia sali operacyjnej. Występują także zalety logistyczne, takie jak konsolidacja linii, uproszczone zamówienia i więcej przestrzeni w magazynie operacyjnym dzięki mniejszej liczbie wymaganych produktów.

  1. Wybierz walutę z listy rozwijanej
  2. W pierwszej kolumnie wprowadź liczby w dostępnych polach, aby określić koszty produktów
  3. W drugiej kolumnie wprowadź liczby w poszczególnych polach, a jeśli wartości nie dotyczą Twoich kosztów, możesz je odpowiednio uaktualnić

#Additional product cost of switching completely to non-latex gloves#

$0.00

#simple anaphylactic episode# 0.00
#simple anaphylactic episode# 0.00
#/day of agency nurse# 0.00
#instance# 0.00
#instance 3h# 0.00

#Current cost associated with latex usage#

$0

#NonLatexSavings#

#Total cost difference#

$0


1. Koszt prostego zdarzenia anafilaktycznego wynosi 5–25 000 USD (uśredniony do 15 000 USD na zdarzenie anafilaktyczne).
Odniesienia: a. Elder JS. Latex gloves : time for a change. Journal of Urology 2006; 175: 1193-1194. b. Bollinger Me, Mudd K, Keible. A Hospital-Based Screening Program for Natural Rubber Latex Allergy Annals of Allergy, Asthma and Immunology 2002; 6: 560-567

2. Średni czas opóźnienia: 30 minut. Szacowany koszt 26 USD/min (nie obejmuje kosztów personelu i innych).
Odniesienia: a. Dane firmy Ansell z rozmów ze szpitalami. Dane dostępne. 2013. b. Estimates from Donna McDaniel, Director Surgical Services and Carol Miller, Peri-operative Services Educator. Face-to-face interview, June 2011. http://ortoday.com/a-latex-free-approach-to-operating-room-savings/ Accessed: September 2013

3. Średni koszt 66 USD/godz.
Odniesienia: a. Dane firmy Ansell z rozmów ze szpitalami.