WYBIERZ SWÓJ KRAJ / REGION

Branża nauk biologicznych

Kwestie bezpieczeństwa w branży nauk biologicznych

Firmy z branży nauk biologicznych koncentrują się na badaniach, rozwoju i wytwarzaniu produktów podnoszących dobrobyt ludzkości. Pracownicy z tej branży mierzą się z różnymi zagrożeniami, zarówno dla siebie, jak i dla badań i produktów. Personel laboratoriów i placówek badawczych eksplorujący kluczowe idee związane z nowymi lekami, szczepionkami, wyrobami medycznymi i innymi rozwiązaniami mierzą się z licznymi poważnymi zagrożeniami w trakcie pracy, takimi jak cząstki stałe, chemikalia, środki biologiczne, wysoka temperatura i przecięcia.

Po zakończeniu badań i prób klinicznych, gdy na przykład szczepionka jest gotowa do masowej produkcji, należy wziąć pod uwagę szczegółowe protokoły. Podstawowym celem ochrony staje się produkt i wyeliminowanie ryzyka zanieczyszczenia podczas produkcji. Zakłady działają w reżimie aseptycznym/sterylnym, korzystając z ŚOI o zatwierdzonych poziomach sterylności, czystości i przenikania chemicznego. Zidentyfikuj zagrożenia i ogranicz liczbę urazów w pracy dzięki bezpłatnej ocenie AnsellGUARDIAN®.

SKONTAKTUJ SIĘ Z PRZEDSTAWICIELEM >

ZAGROŻENIA ZWIĄZANE Z BRANŻĄ

Zagrożenia w branży nauk biologicznych mogą różnić się w zależności od środowiska, placówki i wykonywanych zadań. Niezależnie od tego, czy pracujesz z niebezpiecznymi chemikaliami podczas tworzenia leków i szczepionek, czy mierzysz się z nimi przy produkcji półprzewodników i elementów elektronicznych, zagrożenia biologiczne przy produkcji i montażu wyrobów medycznych wymagających absolutnego braku zanieczyszczeń wymagają bezwzględnie odpowiednich ŚOI. Nauki biologiczne to branża wysoce regulowana, o dużej liczbie norm odnośnie do ŚOI i środowiska, zwłaszcza pomieszczeń czystych i laboratoriów. Firma Ansell dysponuje rozwiązaniami zapewniającymi ochronę pracowników, produktów i badań.

Rozwiązania firmy Ansell

W przypadku wielu zastosowań związanych z naukami biologicznymi celem ŚOI jest ochrona produktów przed zanieczyszczeniem. Wyposażenie pracowników w ŚOI odpowiednie do użytku w ściśle regulowanych pomieszczeniach czystych i środowiskach kontrolowanych ma kluczowe znaczenie dla redukcji ryzyka zakażeń krzyżowych, które mogą przybierać formę cząstek stałych (pył, skóra, włosy), obciążenia biologicznego (bakterie, wirusy, grzyby) i chemikaliów (rozcieńczalniki, pozostałości) w celu zapewnienia czystości wytwarzanych produktów i prowadzonych badań.
W celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników zajmujących się produkcją, farmaceutyką, badaniami akademickimi i rozwojowymi, wytwarzaniem produktów biologicznych, mikroelektroniką i inżynierią precyzyjną, którzy są codziennie narażeni na szkodliwe chemikalia — przy mieszaniu substancji stałych i ciekłych, przelewaniu cieczy lub sprzątaniu i przygotowywaniu pomieszczeń czystych — stosowanie odpowiednich ŚOI zapewniających właściwy poziom ochrony chemicznej ma kluczowe znaczenie.
Zagrożenia biologiczne to substancje biologiczne, które stanowią zagrożenie dla zdrowia żywych organizmów, zwłaszcza ludzi. Obejmują one odpady medyczne, mikroorganizmy takie jak bakterie, grzyby i wirusy oraz toksyny wytwarzane przez mikroorganizmy. W związku z pandemią COVID-19 firmy muszą uwzględniać konieczność ochrony przed chorobami i zakażeniami wirusowymi. Firma Ansell oferuje szeroką gamę ŚOI, które są zgodne z wytycznymi WHO w zakresie zapobiegania zakażeniom i ich kontroli. W celu podjęcia świadomej decyzji podmioty kupujące produkty i użytkownicy powinni zapoznawać się z najnowszymi, kompletnymi informacjami w sprawie odpowiednich ŚOI chroniących przed wirusem 2019-nCov do zastosowań zgodnych z przeznaczeniem w ich konkretnym środowisku.
Nieograniczone i niekontrolowane wyładowania elektrostatyczne (ESD) mogą być przyczyną poważnych zakłóceń i uszkodzeń elementów mikroelektronicznych, a także zapłonu podczas pracy z proszkami, w związku z czym kluczowe jest, by ŚOI noszone przez pracowników (w zastosowaniach wiążących się z ryzykiem wyładowania elektrostatycznego) były antystatyczne. Dotyczy to odzieży, kaloszy i rękawic. Firma Ansell dysponuje gamą rozwiązań przetestowanych pomyślnie pod kątem norm antystatycznych.
W pewnych przypadkach noszenie rękawic może być przyczyną występowania problemów skórnych. Alergie skórne spowodowane negatywnymi reakcjami na rękawice są zazwyczaj dzielone na trzy wyraźne typy — uczulenia bezpośrednie (typ I), uczulenia opóźnione (typ IV) i kontaktowe zapalenia skóry. Alergia na lateks, nazywana także alergią typu I, to reakcja na pozostałości protein alergenicznych występujących w produktach z lateksu naturalnego. Alergie typu IV występują zazwyczaj w reakcji na katalizatory chemiczne stosowane w procesie produkcji rękawic. Firma Ansell czyści i płucze rękawice w celu zminimalizowania pozostałości katalizatorów w gotowych produktach lub też całkowicie eliminuje katalizatory z procesu produkcji, jeśli tylko to możliwe.
Pracownicy branży nauk biologicznych zazwyczaj noszą rękawice, aby chronić siebie, prowadzone badania lub wytwarzane produkty przed zanieczyszczeniami. Przedłużony wysiłek mięśni wynikający z godzin spędzonych nad powtarzającymi się zadaniami i drobnych ruchów dłoni może spowodować nadwerężenie mięśni prowadzące do wywołanego rękawicami zmęczenia dłoni, a wraz z upływem czasu zwiększać ryzyko problemów z układem mięśniowo-szkieletowym.

Narzędzia i zasoby

Blog Critical Insight

Blog Life Sciences Critical Insight stanowi źródło interesujących artykułów na temat spraw ważnych dla branży, takich jak ochrona przed przecięciami w środowiskach sterylnych oraz różnice między normami testów przenikania chemicznego środków cytotoksycznych.
WIĘCEJ INFORMACJI

Ansell — rozwiązania w dziedzinie nauk biologicznych

Nasza strona dotycząca nauk biologicznych została stworzona z myślą o ułatwieniu znalezienia rozwiązania potrzebnego dla danego środowiska pracy. Zawiera także odpowiedzi na często zadawane pytania, wartościowe narzędzia i zasoby zapewniające bogactwo informacji na temat regulacji, norm i metod testowania oraz łącza do certyfikatów.
WIĘCEJ INFORMACJI