WYBIERZ SWÓJ KRAJ / REGION

  • Africa en fr
  • South Africa en
  • Middle East en
  • Saudi Arabia en

Ansell GUARDIAN®

Oferowana przez nas, opatentowana usługa dla firm, w ramach której pomagamy w doborze właściwego rozwiązania ochronnego dla pracowników, które ma zapewnić większe bezpieczeństwo, wydajność pracy oraz efektywność kosztową.
więcej informacji

Procesy w danej branży

OBSŁUGA MAGAZYNÓW

Zastosowania

  • Magazynowanie surowców
  • Załadunek/rozładunek pojazdów
  • Obsługa dostarczanych towarów

Potrzeby użytkownika

  • Sprawność manualna
  • Odporność na ścieranie
  • Odporność na chemikalia i chwytność

PRZYGOTOWANIE MATERIAŁÓW

Zastosowania

  • Napełnianie, mieszanie i ładowanie surowców
  • Przenoszenie cieczy i substancji stałych
  • Otwieranie/opróżnianie pomp, zaworów lub przewodów

Potrzeby użytkownika

  • Odporność na chemikalia
  • Odporność na ścieranie
  • Sprawność manualna i chwytność

PRODUKCJA I PRZETWARZANIE

Zastosowania

  • Ładowanie i wyładowywanie urządzeń procesowych
  • Przenoszenie cieczy pomiędzy naczyniami a zbiornikami i urządzeń procesowych
  • Nadzorowanie operacji w toku

Potrzeby użytkownika

  • Odporność na chemikalia i ciecze
  • Chwytność
  • Właściwości antystatyczne

WYSYŁANIE PRODUKTÓW

Zastosowania

  • Obsługa wysyłanych towarów: puszki, pojemniki, opakowania zbiorcze i kartony
  • Załadunek pojazdów
  • Wysyłka, transport i dostawa produktów

Potrzeby użytkownika

  • Odporność na ścieranie
  • Sprawność manualna
  • Odporność na chemikalia i chwytność

LABORATORIA I PLACÓWKI BADAWCZO-ROZWOJOWE

Zastosowania

  • Testowanie
  • Ładowanie i mieszanie surowców
  • Konserwacja

Potrzeby użytkownika

  • Odporność na chemikalia
  • Sprawność manualna
  • Elastyczność i chwytność

NAPRAWY I KONSERWACJA

Zastosowania

  • Otwieranie pieców, opróżnianie pomp, zaworów lub przewodów i urządzeń używanych w procesie krakingu
  • Czyszczenie pieców, instalacji, pomp, zaworów lub przewodów i urządzeń używanych w procesie krakingu

Potrzeby użytkownika

  • Sprawność manualna i chwytność
  • Odporność na chemikalia i ciecze
  • Odporność na ścieranie i przecięcia

ZAKŁADY BLACHARSKIE

Zastosowania

  • Obróbka metali na gorąco
  • Malowanie
  • Ślusarstwo

Potrzeby użytkownika

  • Wysoka sprawność manualna i elastyczność
  • Ochrona przed ogniem
  • Ciepło kontaktowe

SŁUŻBY RATUNKOWE

Zastosowania

  • Niespodziewane wycieki, rozsypane substancje lub inna emisja

Potrzeby użytkownika

  • Odporność na chemikalia i ciecze
  • Odporność na rozdarcie
  • Palność