WYBIERZ SWÓJ KRAJ / REGION

Ansell GUARDIAN®

Oferowana przez nas, opatentowana usługa dla firm, w ramach której pomagamy w doborze właściwego rozwiązania ochronnego dla pracowników, które ma zapewnić większe bezpieczeństwo, wydajność pracy oraz efektywność kosztową.
więcej informacji

Procesy w danej branży

OBSŁUGA MAGAZYNÓW

Zastosowania

 • Magazynowanie surowców
 • Załadunek/rozładunek pojazdów
 • Obsługa dostarczanych towarów

Potrzeby użytkownika

 • Sprawność manualna
 • Odporność na ścieranie
 • Odporność na chemikalia i chwytność

PRZYGOTOWANIE MATERIAŁÓW

Zastosowania

 • Napełnianie, mieszanie i ładowanie surowców
 • Przenoszenie cieczy i substancji stałych
 • Otwieranie/opróżnianie pomp, zaworów lub przewodów

Potrzeby użytkownika

 • Odporność na chemikalia
 • Odporność na ścieranie
 • Sprawność manualna i chwytność

PRODUKCJA I PRZETWARZANIE

Zastosowania

 • Ładowanie i wyładowywanie urządzeń procesowych
 • Przenoszenie cieczy pomiędzy naczyniami a zbiornikami i urządzeń procesowych
 • Nadzorowanie operacji w toku

Potrzeby użytkownika

 • Odporność na chemikalia i ciecze
 • Chwytność
 • Właściwości antystatyczne

WYSYŁANIE PRODUKTÓW

Zastosowania

 • Obsługa wysyłanych towarów: puszki, pojemniki, opakowania zbiorcze i kartony
 • Załadunek pojazdów
 • Wysyłka, transport i dostawa produktów

Potrzeby użytkownika

 • Odporność na ścieranie
 • Sprawność manualna
 • Odporność na chemikalia i chwytność

LABORATORIA I PLACÓWKI BADAWCZO-ROZWOJOWE

Zastosowania

 • Testowanie
 • Ładowanie i mieszanie surowców
 • Konserwacja

Potrzeby użytkownika

 • Odporność na chemikalia
 • Sprawność manualna
 • Elastyczność i chwytność

NAPRAWY I KONSERWACJA

Zastosowania

 • Otwieranie pieców, opróżnianie pomp, zaworów lub przewodów i urządzeń używanych w procesie krakingu
 • Czyszczenie pieców, instalacji, pomp, zaworów lub przewodów i urządzeń używanych w procesie krakingu

Potrzeby użytkownika

 • Sprawność manualna i chwytność
 • Odporność na chemikalia i ciecze
 • Odporność na ścieranie i przecięcia

ZAKŁADY BLACHARSKIE

Zastosowania

 • Obróbka metali na gorąco
 • Malowanie
 • Ślusarstwo

Potrzeby użytkownika

 • Wysoka sprawność manualna i elastyczność
 • Ochrona przed ogniem
 • Ciepło kontaktowe

SŁUŻBY RATUNKOWE

Zastosowania

 • Niespodziewane wycieki, rozsypane substancje lub inna emisja

Potrzeby użytkownika

 • Odporność na chemikalia i ciecze
 • Odporność na rozdarcie
 • Palność