WYBIERZ SWÓJ KRAJ / REGION

AnsellGUARDIAN®

Spersonalizowane oceny bezpieczeństwa umożliwiają zredukowanie liczby urazów i kosztów ochrony, zapewniają wyższy poziom zgodności z przepisami oraz zmniejszają złożoność portfolio rozwiązań ŚOI.
Więcej informacji

Procesy w danej branży

BUDOWA INFRASTRUKTURY

Zastosowania

 • Sygnalizacja/ustawianie
 • Obsługa maszyn ciężkich
 • Prace związane z rurami

Potrzeby użytkownika

 • Odporność na ścieranie
 • Sprawność manualna
 • Komfort

WYDOBYCIE I POSZUKIWANIE

Zastosowania

 • Odwierty i wysadzanie
 • Nastawa i testowanie elementów hydraulicznych
 • Ładowanie i holowanie

Potrzeby użytkownika

 • Sprawność manualna i chwytność
 • Komfort
 • Dobra widoczność

ROZDRABNIANIE

Zastosowania

 • Rozdrabnianie i rozładunek rudy
 • Kruszenie wstępne
 • Kontrola produktu początkowego

Potrzeby użytkownika

 • Większa chwytność w środowisku zaolejonym/mokrym
 • Odporność na rozpryski chemikaliów
 • Komfort w wysokich temperaturach

PŁUKANIE I PRZYGOTOWANIE

Zastosowania

 • Przygotowanie koncentratów, mieszanie i peletyzacja
 • Stosowanie substancji wiążących
 • Czyszczenie wyposażenia

Potrzeby użytkownika

 • Wytrzymałość
 • Odporność na przecięcie
 • Lepsza ochrona przed chemikaliami

TRANSPORT I LOGISTYKA

Zastosowania

 • Naprawa elementów hydraulicznych
 • Badanie produktów
 • Wysyłka i ładowanie produktu

Potrzeby użytkownika

 • Chwytność w środowisku zaolejonym i mokrym
 • Odporność na rozpryski chemikaliów
 • Odporność na przecięcie

OBSŁUGA/KONSERWACJA

Zastosowania

 • Konserwacja pojazdów
 • Konserwacja przenośników taśmowych i sprzętu górniczego
 • Uzupełnianie paliw i cieczy

Potrzeby użytkownika

 • Odporność na przecięcie
 • Wytrzymałość
 • Sprawność manualna, wrażliwość dotykowa