WYBIERZ SWÓJ KRAJ / REGION

AnsellGUARDIAN®

Spersonalizowane oceny bezpieczeństwa umożliwiają zredukowanie liczby urazów i kosztów ochrony, zapewniają wyższy poziom zgodności z przepisami oraz zmniejszają złożoność portfolio rozwiązań ŚOI.
Więcej informacji

Procesy w danej branży

ODWIERTY

Zastosowania

 • Łączenie i rozłączanie osprzętu wiertniczego
 • Łączenie rur
 • Montaż i demontaż platform wiertniczych

Potrzeby użytkownika

 • Ochrona przed uderzeniami
 • Ochrona przed olejami
 • Praca z ciężkimi narzędziami

USŁUGI W ZAKRESIE OKABLOWANIA

Zastosowania

 • Montaż i demontaż narzędzi
 • Wprowadzanie narzędzi do otworu wiertniczego
 • Obsługa materiałów wybuchowych

Potrzeby użytkownika

 • Odporność na przecięcie
 • Ochrona przed uderzeniami
 • Elastyczność i chwytność

OTWÓR WIERTNICZY

Zastosowania

 • Montaż i demontaż dużych rur
 • Łączenie i rozłączanie osprzętu wiertniczego
 • Rozładunek i układanie rur

Potrzeby użytkownika

 • Ochrona przed uderzeniami
 • Odporność na ścieranie
 • Komfort

COILED TUBING

Zastosowania

 • Przygotowanie terenu/montaż i demontaż osprzętu
 • Montaż kolektora i głowicy iniektora
 • Ogólne prace związane z przepompowywaniem

Potrzeby użytkownika

 • Odporność na ścieranie
 • Ochrona przed olejami
 • Komfort

PRACE PRZY POMPACH CIŚNIENIOWYCH

Zastosowania

 • Przygotowanie terenu/rozładunek rur i zaworów
 • Prace związane z przeładunkiem żelaza/sprzętu
 • Obsługa narzędzi

Potrzeby użytkownika

 • Odporność na chemikalia
 • Odporność na ścieranie
 • Elastyczność i chwytność

USŁUGI PRODUKCYJNE

Zastosowania

 • Oczyszczanie i rekultywacja terenu
 • Przeładunek żelaza
 • Konserwacja i naprawy zaworów/rurociągów

Potrzeby użytkownika

 • Chwytność w środowisku suchym, mokrym lub zaolejonym
 • Bariera chroniąca przed cieczami
 • Dobra widoczność

OBSŁUGA I PRACE LABORATORYJNE

Zastosowania

 • Obsługa zestawu wiertniczego i wykonywanie prac
 • Obsługa elementów metalowych o nierównych krawędziach
 • Mieszanie lub ładowanie chemikaliów

Potrzeby użytkownika

 • Odporność na chemikalia
 • Sprawność manualna
 • Elastyczność i chwytność

BUDOWA INFRASTRUKTURY

Zastosowania

 • Obsługa sprzętu ciężkiego
 • Konserwacja sprzętu
 • Montaż i obsługa instalacji rurowych

Potrzeby użytkownika

 • Chwytność w środowisku suchym i mokrym
 • Komfort i sprawność manualna
 • Odporność na przecięcie