WYBIERZ SWÓJ KRAJ / REGION

  • Africa en fr
  • South Africa en
  • Middle East en
  • Saudi Arabia en

Hand Ergonomics
marca 19, 2020

Znaczenie ergonomii dłoni

W większości środowisk przemysłowych powtarzalne zadania ręczne są nieuniknionym codziennym wymogiem a pracownicy wykonują ciężkie prace, takie jak podnoszenie, opuszczanie, popychanie i ciągnięcie lub mocowanie narzędzi i innych przedmiotów.

października 14, 2019

Ochrona przed substancjami petrochemicznymi

Substancje petrochemiczne to podstawowy budulec podczas produkcji niezwykle szerokiej gamy produktów z różnych branż. Substancje petrochemiczne to setki związków, podzielone na trzy główne grupy chemiczne — olefiny, węglowodoru aromatyczne i gazy do syntezy.

lipca 25, 2019

Ochrona dłoni, które karmią

W niewielu branżach można napotkać tak szeroką gamę zagrożeń, jakie występują w sektorze przetwórstwa żywności i napojów. BHP mogą wygodnie wybrać rękawice do stosowania w różnych sytuacjach występujących w tej złożonej branży?

czerwca 05, 2019

Pewny chwyt i bezpieczeństwo

Wiadomo, że ciecze i zwiazki chemiczne powszechinie spotykane (lub wytwarzane) w branżach takich jak produkcja ropy naftowej i gazu, górnictwo, montaż, wytłaczanie, obróbka metali i produkcja są szkodliwe.

Subskrybuj newsletter Safety Briefing