WYBIERZ SWÓJ KRAJ / REGION

  • Africa en fr
  • South Africa en
  • Middle East en
  • Saudi Arabia en

25. lipca 2019

Ochrona dłoni, które karmią

W niewielu branżach można napotkać tak szeroką gamę zagrożeń, jakie występują w sektorze przetwórstwa żywności i napojów. BHP mogą wygodnie wybrać rękawice do stosowania w różnych sytuacjach występujących w tej złożonej branży?

05. czerwca 2019

Pewny chwyt i bezpieczeństwo

Wiadomo, że ciecze i zwiazki chemiczne powszechinie spotykane (lub wytwarzane) w branżach takich jak produkcja ropy naftowej i gazu, górnictwo, montaż, wytłaczanie, obróbka metali i produkcja są szkodliwe.

19. marca 2019

Powszechne błędne przekonania na temat skórzanych rękawic

Zrozumienie ograniczeń skóry zapewnia lepsze podejmowanie decyzji w zakresie wyboru ochrony dłoni. Poniższe błędne przekonania dały skórze niezasłużoną reputację.

28. czerwca 2018

Rozporządzenie UE 2016/425 – nowe rozporządzenie w sprawie ŚOI

W kwietniu 2016 r., gdy Parlament Europejski przyjął zaproponowane przez Komisję Europejską rozporządzenie w sprawie środków ochrony indywidualnej, firma Ansell wkroczyła w nowy etap procesu dojrzewania europejskiego rynku środków ochrony indywidualnej.

Subskrybuj newsletter Safety Briefing