WYBIERZ SWÓJ KRAJ / REGION

  • Africa en fr
  • South Africa en
  • Middle East en
  • Saudi Arabia en

Środowiska kontrolowane i krytyczne 

Dlaczego możemy Ci pomóc?

Priorytetem firmy Ansell jest ochrona zarówno ludzi pracujących w środowiskach kontrolowanych lub krytycznych, jak i wytwarzanych tam produktów i prowadzonych badań. Nasze środki ochrony indywidualnej chronią pracowników, produkty i badania bez względu na to, czy chodzi o ochronę przed niebezpiecznymi substancjami chemicznymi w branży mikroelektronicznej, ochronę przed zagrożeniami biologicznymi w bioprzetwórstwie, czy o montaż urządzeń medycznych w środowisku pozbawionym zanieczyszczeń.

POLECANE PRODUKTY

Certyfikaty

Znajdź i pobierz certyfikat napromieniowania (CoI) lub certyfikat przetwarzania (CoP) dla produktu jałowego BioClean lub certyfikat zgodności (CoC) lub certyfikat analizy (CoA)
Znajdź certyfikat

Find and download a Certificate of Irradiation (CoI) or a Certificate of Conformity (CoC).
Find Certificate

Zasoby

Narzędzia i przepisy

Często zadawane pytania

Jaka jest różnica między alergiami typu I i typu IV?

Typ I: najpoważniejsza i najrzadsza forma. Alergia typu I to natychmiastowa i potencjalnie zagrażająca życiu reakcja przypominająca poważne reakcje niektórych osób na użądlenia pszczół. Ta forma alergii jest zwykle kojarzona z białkami lateksu. Alergie na lateks mogą być nabywane z czasem z powodu długotrwałego kontaktu z produktami lateksowymi. Typ IV: znana również jako kontaktowe alergiczne zapalenie skóry. Ten typ alergii wiąże się z opóźnioną wysypką skórną z pęcherzami oraz wysuszeniem skóry. Za jego przyczynę uważa się zwykle akceleratory stosowane w przetwórstwie produktów gumowych. Oferujemy produkty, które są produkowane bez akceleratorów — na życzenie udzielimy więcej informacji.

Kiedy uznawane za środki ochrony indywidualnej rękawice stają się rękawicami chemoodpornymi kategorii 3?

Zgodnie z dyrektywą w sprawie wyposażenia ochrony osobistej (89/686/EWG) wszelkie „ŚOI zapewniające ograniczoną ochronę przed zagrożeniami chemicznymi” są środkami ochrony indywidualnej o złożonej konstrukcji. Kategoria 3. Wszelkie rękawice chroniące przed „materiałami czyszczącymi o słabym działaniu i łatwo odwracalnych efektach (rękawice chroniące przed rozcieńczonymi roztworami detergentów itp.)” są w dyrektywie określone jako środki o konstrukcji prostej, tj. Kategoria 1. Każda rękawica, która ma służyć do ochrony przed jakimikolwiek substancjami chemicznymi innymi niż najsłabsze z takich substancji, jest rękawicą kategorii 3.

<a id="video"></a>Galeria filmów

Film, na którym porównano sposoby zakładania kombinezonu rozwijanego BioClean™ i kombinezonu standardowego

Sprawdź, w jaki sposób kombinezon rozwijany eliminuje możliwość zakażenia krzyżowego podczas zakładania w porównaniu ze standardowym kombinezonem.

Proces produkcji kombinezonów rozwijanych BioClean™

Zobacz, jak w środowisku sterylnym wytwarzane są kombinezony rozwijane BioClean.

TouchNTuff® 73-500

Ergonomiczne rękawice TouchNTuff 73-500 zapewniają pracownikom środowisk sterylnych nowe wrażenia podczas podwójnego zakładania oraz w zastosowaniach suchych.

TouchNTuff® 83-500

Rękawice TouchNTuff 83-500 dają wrażenie drugiej skóry na dłoniach i idealnie nadają się do wykonywania prac w środowiskach jałowych, zwłaszcza wtedy, gdy wymagana jest wygoda i wytrzymałość typowa dla naturalnej gumy lateksowej bez ryzyka wystąpienia reakcji alergicznych.