WYBIERZ SWÓJ KRAJ / REGION

Środowiska kontrolowane i krytyczne 

Dlaczego możemy Ci pomóc?

Priorytetem firmy Ansell jest ochrona zarówno ludzi pracujących w środowiskach kontrolowanych lub krytycznych, jak i wytwarzanych tam produktów i prowadzonych badań. Nasze środki ochrony indywidualnej chronią pracowników, produkty i badania bez względu na to, czy chodzi o ochronę przed niebezpiecznymi substancjami chemicznymi w branży mikroelektronicznej, ochronę przed zagrożeniami biologicznymi w bioprzetwórstwie, czy o montaż urządzeń medycznych w środowisku pozbawionym zanieczyszczeń.

POLECANE PRODUKTY

Certyfikaty

Znajdź i pobierz certyfikat napromieniowania (CoI) lub certyfikat przetwarzania (CoP) dla produktu jałowego BioClean lub certyfikat zgodności (CoC) lub certyfikat analizy (CoA)
Znajdź certyfikat

Certyfikaty jakości produktów marki Ansell innych niż produkty BioClean lub Microflex można znaleźć tutaj.
Znajdź certyfikat

Zasoby

Solutions Catalogue

In this brand-new catalogue we proudly present our full portfolio of Life Sciences product & PPE protection solutions for hand, arm, body and eye.
Download

Narzędzia i przepisy

Często zadawane pytania

Jaka jest różnica między alergiami typu I i typu IV?

Typ I: najpoważniejsza i najrzadsza forma. Alergia typu I to natychmiastowa i potencjalnie zagrażająca życiu reakcja przypominająca poważne reakcje niektórych osób na użądlenia pszczół. Ta forma alergii jest zwykle kojarzona z białkami lateksu. Alergie na lateks mogą być nabywane z czasem z powodu długotrwałego kontaktu z produktami lateksowymi. Typ IV: znana również jako kontaktowe alergiczne zapalenie skóry. Ten typ alergii wiąże się z opóźnioną wysypką skórną z pęcherzami oraz wysuszeniem skóry. Za jego przyczynę uważa się zwykle akceleratory stosowane w przetwórstwie produktów gumowych. Oferujemy produkty, które są produkowane bez akceleratorów — na życzenie udzielimy więcej informacji.

Kiedy uznawane za środki ochrony indywidualnej rękawice stają się rękawicami chemoodpornymi kategorii 3?

Zgodnie z dyrektywą w sprawie wyposażenia ochrony osobistej (89/686/EWG) wszelkie „ŚOI zapewniające ograniczoną ochronę przed zagrożeniami chemicznymi” są środkami ochrony indywidualnej o złożonej konstrukcji. Kategoria 3. Wszelkie rękawice chroniące przed „materiałami czyszczącymi o słabym działaniu i łatwo odwracalnych efektach (rękawice chroniące przed rozcieńczonymi roztworami detergentów itp.)” są w dyrektywie określone jako środki o konstrukcji prostej, tj. Kategoria 1. Każda rękawica, która ma służyć do ochrony przed jakimikolwiek substancjami chemicznymi innymi niż najsłabsze z takich substancji, jest rękawicą kategorii 3.

<a id="video"></a>Galeria filmów

Film, na którym porównano sposoby zakładania kombinezonu rozwijanego BioClean™ i kombinezonu standardowego

Sprawdź, w jaki sposób kombinezon rozwijany eliminuje możliwość zakażenia krzyżowego podczas zakładania w porównaniu ze standardowym kombinezonem.

Proces produkcji kombinezonów rozwijanych BioClean™

Zobacz, jak w środowisku sterylnym wytwarzane są kombinezony rozwijane BioClean.

TouchNTuff® 73-500

Ergonomiczne rękawice TouchNTuff 73-500 zapewniają pracownikom środowisk sterylnych nowe wrażenia podczas podwójnego zakładania oraz w zastosowaniach suchych.

TouchNTuff® 83-500

Rękawice TouchNTuff 83-500 dają wrażenie drugiej skóry na dłoniach i idealnie nadają się do wykonywania prac w środowiskach jałowych, zwłaszcza wtedy, gdy wymagana jest wygoda i wytrzymałość typowa dla naturalnej gumy lateksowej bez ryzyka wystąpienia reakcji alergicznych.