WYBIERZ SWÓJ KRAJ / REGION

ŚRODOWISKA KONTROLOWANE I KRYTYCZNE — często zadawane pytania

Rękawice nitrylowe, winylowe i polichloroprenowe skutecznie chronią przed wyładowaniami elektrostatycznymi (ESD).

Karty charakterystyki służą do prezentowania klientom w sposób czytelny informacji o naszych produktach. Jeśli masz konkretne pytania dotyczące jakiegoś produktu, możemy przekazać Ci szczegółowe odpowiedzi i sprawozdania. W przypadku niektórych z naszych produktów dostępnych jest wiele informacji, a dla części z nich opracowaliśmy pakiety weryfikacyjne produktów.

Mamy ponad 50 lat doświadczenia technicznego związanego z pracą w pomieszczeniach czystych i środowiskach krytycznych. Bogate doświadczenie w tej branży jest źródłem unikatowej i bezcennej wiedzy, z której korzystamy, aby pomóc naszym dystrybutorom i ich klientom w znalezieniu produktów spełniających ich potrzeby. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt.

Rękawice lateksowe są produkowane z naturalnej gumy lateksowej uzyskiwanej z soku drzewa kauczukowego (Hevea brasiliensis).

Rękawice nitrylowe są produkowane z ropopochodnej, usieciowanej syntetycznej powłoki lateksowej, która powstaje w wyniku kopolimeryzacji butadienu z akrylonitrylem w celu otrzymania elastomeru nitrylowego.

Alergia na rękawice (lub nadwrażliwość) występuje wtedy, gdy układ odpornościowy człowieka reaguje na naturalne białka lateksu lub dodatki stosowane w procesie produkcji rękawic. Reakcje mogą przybrać postać od łagodnej wysypki (wysypka skórna, katar, swędzenie nosa, swędzenie i łzawienie oczu) do poważniejszych objawów, takich jak obrzęk twarzy lub gardła oraz trudności w oddychaniu. Podczas gdy większość alergii lub nadwrażliwości przebiega zwykle łagodnie, niewielki odsetek użytkowników może doświadczyć bardzo poważnych reakcji.

Typ 1: najpoważniejsza i najrzadsza forma. Alergia typu 1 to natychmiastowa i potencjalnie zagrażająca życiu reakcja, przypominająca poważne reakcje niektórych osób na użądlenia pszczół. Ta forma alergii jest zwykle kojarzona z białkami lateksu. Alergie na lateks mogą być nabywane z czasem z powodu długotrwałego kontaktu z produktami lateksowymi. Typ 4: znane również jako alergiczne kontaktowe zapalenie skóry. Ten typ alergii wiąże się z opóźnioną wysypką skórną z pęcherzami oraz wysuszeniem skóry. Za jego przyczynę uważa się zwykle akceleratory stosowane w przetwórstwie produktów gumowych. Oferujemy produkty, które są produkowane bez akceleratorów — na życzenie udzielimy więcej informacji.

Zgodnie z dyrektywą w sprawie wyposażenia ochronnego (89/686/EWG) wszelkie „środki ochrony indywidualnej zapewniające jedynie ograniczoną ochronę przed atakiem chemicznym. . .” To środki ochrony indywidualnej o konstrukcji złożonej, tj. Kategoria 3. Wszelkie rękawice chroniące przed „materiałami czyszczącymi o słabym działaniu i łatwo odwracalnych efektach (rękawice chroniące przed rozcieńczonymi roztworami detergentów itp.)” są w dyrektywie określone jako środki o konstrukcji prostej, tj. Kategoria 1. Tak więc każda rękawica, która służy do ochrony przed jakimikolwiek substancjami innymi niż najsłabsze chemikalia, jest rękawicą kategorii 3.

Na opakowaniu wyraźnie zaznaczono, że są to rękawice sterylne. Każdy karton ma czerwoną naklejkę reagującą na napromieniowanie. Potwierdza ona, że zawartość opakowania została wysterylizowana przez promieniowanie gamma. Przed sterylizacją naklejka ta jest żółta, a podczas napromieniowania zmienia kolor na czerwony. Dostępny jest też certyfikat napromieniowania zawierający numer partii i numer kartonu oraz potwierdzający, że rękawice zostały wysterylizowane.

W celu zapewnienia dodatkowej ochrony zalecamy zakładanie podwójnych rękawic. Im więcej warstw, tym skuteczniejsza ochrona przed chemikaliami. Zakładanie podwójnych rękawic ogranicza też możliwość przedostawania się szkodliwych substancji przez mikrootwory. Statystycznie szansa na to, że mikrootwory w dwóch rękawicach znajdą się dokładnie w tym samym miejscu, jest bardzo mała. Rękawice przeznaczone do pracy w systemie podwójnym, oferujące operatorom dodatkową warstwę ochrony podczas całego procesu przygotowania chemioterapii i podawania leków. Dzięki zastosowaniu rękawicy spodniej w jaskrawym kolorze i rękawic zewnętrznych w kolorze naturalnym każde uszkodzenie jest natychmiast widoczne, dając operatorowi wczesny sygnał do zmiany rękawic.

Jeśli chcesz lepiej chronić rękawy aż do łokci, użyj rękawic 16-calowych. Rękawica 16-calowa lepiej utrzyma rękaw na miejscu niż rękawica 12-calowa. Ze względu na te zalety rękawice 16-calowe cieszą się coraz większym zainteresowaniem. Taką ochronę zapewniają nasze 16-calowe rękawice nitrylowe BioClean N Plus (BNPS).