WYBIERZ SWÓJ KRAJ / REGION

LABORATORIA I BADANIA — najczęściej zadawane pytania

Rękawice BEXS, BNPLS i BUPS oferują pewny chwyt w środowisku mokrym.

Rękawice lateksowe są produkowane z naturalnej gumy lateksowej uzyskiwanej z soku drzewa kauczukowego (Hevea brasiliensis).

Rękawice nitrylowe są produkowane z ropopochodnej, usieciowanej syntetycznej powłoki lateksowej, która powstaje w wyniku kopolimeryzacji butadienu z akrylonitrylem w celu otrzymania elastomeru nitrylowego.

Zgodnie z dyrektywą w sprawie wyposażenia ochronnego (89/686/EWG) wszelkie „środki ochrony indywidualnej zapewniające jedynie ograniczoną ochronę przed atakiem chemicznym. . .” To środki ochrony indywidualnej o konstrukcji złożonej, tj. Kategoria 3. Wszelkie rękawice chroniące przed „materiałami czyszczącymi o słabym działaniu i łatwo odwracalnych efektach (rękawice chroniące przed rozcieńczonymi roztworami detergentów itp.)” są w dyrektywie określone jako środki o konstrukcji prostej, tj. Kategoria 1. Tak więc każda rękawica, która służy do ochrony przed jakimikolwiek substancjami innymi niż najsłabsze chemikalia, jest rękawicą kategorii 3.

W celu zapewnienia dodatkowej ochrony zalecamy zakładanie podwójnych rękawic. Im więcej warstw, tym skuteczniejsza ochrona przed chemikaliami. Zakładanie podwójnych rękawic ogranicza też możliwość przedostawania się szkodliwych substancji przez mikrootwory. Statystycznie szansa na to, że mikrootwory w dwóch rękawicach znajdą się dokładnie w tym samym miejscu, jest bardzo mała. Rękawice przeznaczone do pracy w systemie podwójnym, oferujące operatorom dodatkową warstwę ochrony podczas całego procesu przygotowania chemioterapii i podawania leków. Dzięki zastosowaniu rękawicy spodniej w jaskrawym kolorze i rękawic zewnętrznych w kolorze naturalnym każde uszkodzenie jest natychmiast widoczne, dając operatorowi wczesny sygnał do zmiany rękawic.

Jeśli chcesz chronić rękawy aż do łokci, użyj rękawic 16-calowych. Rękawica 16-calowa lepiej utrzyma rękaw na miejscu niż rękawica 12-calowa. Ze względu na te zalety rękawice 16-calowe cieszą się coraz większym zainteresowaniem. Taką ochronę zapewniają nasze 16-calowe rękawice nitrylowe BioClean N Plus (BNPS).

Przenikalność chemiczna to proces, w którym substancja chemiczna przechodzi przez materiał rękawicy ochronnej na poziomie cząsteczkowym. Przenikanie obejmuje: wchłanianie cząsteczek substancji chemicznej w kontaktową (zewnętrzną) powierzchnię materiału, dyfuzję zaabsorbowanych cząsteczek w materiale oraz desorpcję cząsteczek z przeciwnej (wewnętrznej) powierzchni materiału. Penetracja (przesiąkanie) to ruch substancji chemicznej lub mikroorganizmów przez pory, szwy, mikrootwory i inne niedoskonałości materiału rękawicy ochronnej lub innej warstwy barierowej (nie na poziomie cząsteczkowym).