WYBIERZ SWÓJ KRAJ / REGION

Leigh Duffy
Leigh Duffy listopada 07, 2018

Rękawice podwójne na sali operacyjnej.

W trakcie procedur operacyjnych rękawice chirurgiczne pełną funkcję bariery ochronnej, zmniejszającej ryzyko przekazania chorób u personelu okołooperacyjnego i pacjentów. Niestety, przekłucia rękawic w trakcie operacji zdarzają się i zwiększają ryzyko przeniesienia chorób i możliwej infekcji. Badania pokazują, że prawdopodobieństwo perforacji przy noszeniu dwóch par rękawic jest znacznie niższe niż w przypadku pojedynczej warstwy.

Sala operacyjna to wyjątkowe środowisko o specyficznych charakterystykach, które podnoszą prawdopodobieństwo uszkodzenia rękawic. W tym filmie chirurg urazowy i dwóch epidemiologów omawiają ryzyko kontaktu z niebezpiecznymi cząsteczkami w sali operacyjnej związane z wyższym prawdopodobieństwem uszkodzenia rękawic oraz zalecane najlepsze praktyki, które zmniejszają to ryzyko.