WYBIERZ SWÓJ KRAJ / REGION

  • Africa en fr
  • South Africa en
  • Middle East en
  • Saudi Arabia en
Margaux Lourtie lutego 18, 2019

Skutki alergii na substancje chemiczne u personelu medycznego

W miarę ewoluowania praktyk dotyczących noszenia rękawic i stosowania ich przez pracowników służby zdrowia, nieprawidłowe stosowanie rękawic jest zgłaszane jako główny czynnik wpływający na higienę dłoni. Jedna z form nieprawidłowego stosowania rękawic występuje, gdy pracownicy służby zdrowia nie pamiętają o zdjęciu rękawic, wykonaniu działań higienicznych dłoni i założeniu nowych rękawic między poszczególnymi zadaniami związanymi z pacjentem. Ważne jest także, by pracownicy służby zdrowia nadal prowadzili odpowiednią i istotną ocenę zagrożeń, określającą konieczność stosowania rękawic przy poszczególnych etapach i zadaniach opieki klinicznej. W biuletynie InTouch można znaleźć różne pytania, na które pracownik służby zdrowia musi odpowiedzieć w celu uniknięcia przypadkowego nieprawidłowego zastosowania rękawic, które może wpłynąć na zgodność z zasadami higieny dłoni