WYBIERZ SWÓJ KRAJ / REGION

  • Africa en fr
  • Middle East en
  • Saudi Arabia en
  • South Africa en
Leigh Duffy
Leigh Duffy października 30, 2018

Zagrożenie fentanylem podnosi w wielu środowiskach rangę konieczności ochrony rąk

Fentanyl to silny syntetyczny narkotyk, który przypomina morfinę i heroinę, ale jest 50–100 razy mocniejszy. Przedawkowanie może nastąpić w wyniku nawet przypadkowego kontaktu - przez wdech, połknięcie lub wchłonięcie przez skórę. Fentanyl i jego równoważniki należą do klasy narkotyków nazywanej łagodzącymi ból, szybko działającymi opioidami syntetycznymi. Rosnąca liczba przypadków stosowania i uzależnienia od fentanylu sprawia, że personel udzielający pierwszej pomocy, policjanci, woźni/personel konserwacyjny i wiele innych osób jest narażonych na większe prawdopodobieństwo przypadkowego kontaktu. Przedawkowanie mogą wywołać zaledwie 2–3 miligramy fentanylu (odpowiednik 5–7 ziarenek soli kuchennej). Aby określić odpowiedni wymagany poziom środków ochrony osobistej, należy przeprowadzić kompleksową ocenę ryzyka i określić potencjalny poziom kontaktu i zagrożeń związanych z tym silnym narkotykiem syntetycznym. Na podstawie scenariuszy zagrożenia kontaktem z fentanylem, Centra Kontroli i Prewencji Chorób (Centers for Disease Control and Prevention, CDC), Narodowy Instytut Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (National Institute for Occupational Safety and Health, NIOSH) i organizacja IAB opublikowały tabele ŚOI, które zawierają wytyczne w kwestii doboru ochrony układu oddechowego, twarzy, oczu i skóry. Firma Ansell może pomóc w zmaganiach z fentanylem dzięki swoim przetestowanym rozwiązaniom.