WYBIERZ SWÓJ KRAJ / REGION

InTouch CLINICAL UPDATE — BIULETYN KWARTALNY

InTouch™ Issue 12: Part 2 – COVID-19 Protection for Healthcare Workers

Reviews the impact the SARS-CoV-2 virus has had on the global Personal Protective Equipment (PPE) demand and supply. Explores peak body recommendations for PPE availability and preservation. Examines PPE recommendations for standard and extra transmission-based precautions, and optimal PPE donning and doffing steps. The In-Service Brief provides important tips for PPE use.
Download

InTouch™ Issue 12: Part 1 – COVID-19 A Global Pandemic

Provides timeline of World Health Organization (WHO) Covid-19 Responses. Reviews steps put in place to reduce the global and local spread of the SARS-CoV-2 virus. Examines current available testing for COVID-19. Provides typical COVID-19 symptoms and recent studies exploring these symptoms in predicting the severity of the disease.
Download

NEW InTouch numer 8 — Kiedy i dlaczego zmieniać rękawice?

W numerze tym omówiono przypadki zakażeń miejsca operowanego i wpływu na nie rękawic chirurgicznych. Podsumowano również obecne rozważania na temat integralności rękawic chirurgicznych, przedstawiono zalecenia obecne w zasadach branżowych dotyczących opieki okołoperacyjnej oraz zaprezentowano innowacje w zakresie wytwarzania rękawic medycznych, w tym rolę rękawic przeciwbakteryjnych w ograniczaniu ryzyka zakażenia miejsca operowanego.
Pobierz

InTouch numer 7 — Pakowanie urządzeń medycznych

W numerze tym opisano kluczowe cechy, etapy i wymagania dotyczące pakowania wyrobów medycznych. Przedstawiono tu również stan wiedzy technicznej na temat pakowania rękawic oraz zaprezentowano opinie ekspertów klinicznych na temat użyteczności, bezpieczeństwa i ekologicznej wartości rękawic.
Pobierz

InTouch numer 6 — Czy rękawice pudrowe odejdą wkrótce do lamusa?

W numerze tym omówiono negatywne skutki stosowania rękawic pudrowych dla pacjentów i pracowników opieki zdrowotnej oraz ostatnie globalne wytyczne dotyczące wycofania tych rękawic z użytku. Ponadto przedstawiono opinie producentów w tej kwestii oraz potrzebę wdrożenia odpowiednich procedur dotyczących zastąpienia tych rękawic ich bezpudrowymi alternatywami.
Pobierz

InTouch numer 5 — Ergonomia w opiece zdrowotnej (część 1)

W numerze tym omówiono znaczenie ergonomii w opiece zdrowotnej, ze szczególnym uwzględnieniem wyzwań związanych ze środowiskiem na sali operacyjnej. Oceniono również znaczenie programów wprowadzenia rozwiązań ergonomicznych w zakresie praktyk i procedur roboczych, kultury pracy i kształcenia pracowników.
Pobierz

InTouch numer 4 — Dlaczego jakość rękawic ma znaczenie

W numerze tym omówiono ryzyko zakażenia wynikającego z usterek lub używania niewłaściwych rękawic, wyjaśniono globalne i krajowe normy dotyczące jakości produkcji oraz oceniono jakość rękawic. Zamieszczono tu również opinie ekspertów klinicznych na temat doboru oraz znaczenia jakości rękawic w kontekście różnych zastosowań.
Pobierz

InTouch numer 3 — alergie typu I i typu IV

W numerze tym przedstawiono różne rodzaje kontaktowego zapalenia skóry, alergii na lateks i odpowiedzi immunologicznej. Przedstawiono tu również rolę formuły rękawic oraz techniki i rozwiązania dotyczące higieny rąk. W panelu ekspertów klinicznych omówiono metody zapobiegania przypadkom i postępowania w przypadkach chorób skóry.
Pobierz

InTouch numer 1 — Rękawice podwójne

W numerze tym omówiono problematykę i praktyczne zalecenia związane z noszeniem rękawic podwójnych. Ponadto zajęto się ryzykiem związanym z podejmowaniem decyzji w tym zakresie i oceniono skutki stosowania obecnych norm.
Pobierz