WYBIERZ SWÓJ KRAJ / REGION

  • Africa en fr
  • Middle East en
  • Saudi Arabia en
  • South Africa en

SEMINARIA INTERNETOWE NA ŻĄDANIE

Biblioteka

Zawodowa alergia na lateks

Podczas tego seminarium przedstawione zostaną metody odróżnienia reakcji alergicznych i chorób skóry typu I typu IV, identyfikacji przypadków wystąpienia, przyczyn i objawów alergii na lateks oraz diagnozowania alergii typu I, a także strategie i najnowsze zalecenia mające na celu ograniczenie alergii na lateks.
Obejrzyj (57 min)

Najnowsze praktyki w zakresie zmiany rękawic chirurgicznych

Podczas tego seminarium przedstawione zostaną najnowsze spostrzeżenia dotyczące integralności rękawic oraz jej wpływu na ryzyko pojawienia się przypadków i zapobieganie przypadkom zakażenia miejsca operowanego. Omówione zostanie również znaczenie używania rękawic w sposób zgodny z najważniejszymi zaleceniami branżowymi oraz zaprezentowane zostaną innowacje produktowe i najnowsze zalecenia oparte na dowodach klinicznych.
Obejrzyj (67 min)

Zawodowe choroby skóry w praktyce weterynaryjnej

Podczas tego seminarium przedstawione zostanie (na podstawie najnowszej literatury fachowej) ryzyko wystąpienia zawodowych chorób skóry w praktyce weterynaryjnej.  Omówione zostaną również zagadnienia dotyczące skutków oraz metod zapobiegania przypadkom i leczenia przypadków kontaktowego zapalenia skóry, kontaktowego zapalenia skóry z podrażnienia, kontaktowego alergicznego zapalenia skóry, pokrzywki kontaktowej i alergii na lateks.
Obejrzyj (56 min)

Przeciwdziałanie zakażeniom w gabinecie stomatologicznym (na przykładzie Australii)

Podczas tego seminarium przedstawione zostaną bieżące normy, wytyczne i najlepsze praktyki dotyczące przeciwdziałania zakażeniom w gabinecie stomatologicznym. Omówione zostaną również kwestie dotyczące identyfikacji i ograniczenia typowych zagrożeń związanych z zakażeniami, higieny rąk i procedur używania rękawic oraz zaprezentowane zostaną rożne materiały służące do produkcji rękawic.
Obejrzyj (62 min)

Przeciwdziałanie zakażeniom w gabinecie stomatologicznym (na przykładzie Nowej Zelandii)

Podczas tego seminarium przedstawione zostaną bieżące normy, wytyczne i najlepsze praktyki dotyczące przeciwdziałania zakażeniom w gabinecie stomatologicznym. Omówione zostaną również kwestie dotyczące identyfikacji i ograniczenia typowych zagrożeń związanych z zakażeniami, higieny rąk i procedur używania rękawic oraz zaprezentowane zostaną rożne materiały służące do produkcji rękawic.
Obejrzyj (61 min)

Zdrowe ręce i przestrzeganie zasad higieny rąk — czy to może współistnieć?

Podczas tego seminarium przedstawione zostaną związki między higieną rąk, rodzajem powierzchni i użyciem rękawic a przenoszeniem zakażeń związanych z opieką zdrowotną. Zaprezentowane zostaną również najlepsze praktyki branżowe, środki ochrony integralności skóry i rozwiązania zapobiegające podrażnieniom skóry.
Obejrzyj (50 min)

 

Placeholder