WYBIERZ SWÓJ KRAJ / REGION

SEMINARIA INTERNETOWE NA ŻĄDANIE

Skincare and Impact on Healthcare Workers during COVID-19

Join Associate Professor Rosemary Nixon AM, Dermatologist and Occupational Physician, from Skin Health Institute, as she explores skincare concerns and the impact on health care workers during the COVID-19 pandemic. You will learn about rashes as it relates to face and hand protection, problems with personal protective equipment (PPE), especially gloves and masks, as well as how to minimize and manage occupational dermatitis.


watch now (57 min)

Managing the Ambulatory Care Setting Through COVID-19

Join Debbie Lichtenberg, BSN, RN, CIC certified infection prevention professional who has been on the frontline in a large teaching hospital in Boston, MA during the pandemic. She discusses the impact of COVID-19 on the ambulatory care setting and the unique challenges it poses, provides a review of key considerations for managing daily operations and highlights the necessary procedures and resources to keep staff, patients and visitors safe.

Download references


Watch Now (37 MIN)

COVID-19 and Laboratory Services

Join Maureen Spencer, M.Ed, RN, CIC, FAPIC, Infection Preventionist Consultant, and prolific writer and researcher, as she describe the impact of COVID-19 and recommended preventative practices, discusses key considerations for establishing a safe environment for lab personnel, and reviews the PPE required for different activities carried out in the lab relating to handling and processing COVID-19 specimens.

Download References


WATCH NOW (32 MIN)

Impact of Low Quality PPE on Infection Control

Join Dr. Cath Murphy, Standards Manager for the Australian College of Perioperative Nurses (ACORN) and global expert in infection prevention and control, as she discusses the risk of using low quality personal protective equipment in healthcare settings and the impact it has on infection control. You will learn the global and national practices dictating the manufacturing standards of PPE quality, as well as how to assess PPE and glove quality for ensuring high protection levels.

Watch Now (42 min)

Reopening Dental Practices: Infection Control Challenges

Join Dr. Roslyn Franklin, BDSc, GCert Infection Prevention and Control specialist and dentist as she presents best practices when preparing to reopen dental practices. With her respected consultancy business, Amalgamate, Roslyn has focused on working with and educating dental teams to achieve realistic and best practice infection prevention and control practice in Australia. Watch as she provides you with realistic and evidence-based infection control measures to reduce risk and improve safety for all workers and patients.

Download References

Webinar Summary

Watch Now (22 min)

Zawodowa alergia na lateks

Podczas tego seminarium przedstawione zostaną metody odróżnienia reakcji alergicznych i chorób skóry typu I typu IV, identyfikacji przypadków wystąpienia, przyczyn i objawów alergii na lateks oraz diagnozowania alergii typu I, a także strategie i najnowsze zalecenia mające na celu ograniczenie alergii na lateks.
Obejrzyj (57 min)

Najnowsze praktyki w zakresie zmiany rękawic chirurgicznych

Podczas tego seminarium przedstawione zostaną najnowsze spostrzeżenia dotyczące integralności rękawic oraz jej wpływu na ryzyko pojawienia się przypadków i zapobieganie przypadkom zakażenia miejsca operowanego. Omówione zostanie również znaczenie używania rękawic w sposób zgodny z najważniejszymi zaleceniami branżowymi oraz zaprezentowane zostaną innowacje produktowe i najnowsze zalecenia oparte na dowodach klinicznych.
Obejrzyj (67 min)

Zawodowe choroby skóry w praktyce weterynaryjnej

Podczas tego seminarium przedstawione zostanie (na podstawie najnowszej literatury fachowej) ryzyko wystąpienia zawodowych chorób skóry w praktyce weterynaryjnej.  Omówione zostaną również zagadnienia dotyczące skutków oraz metod zapobiegania przypadkom i leczenia przypadków kontaktowego zapalenia skóry, kontaktowego zapalenia skóry z podrażnienia, kontaktowego alergicznego zapalenia skóry, pokrzywki kontaktowej i alergii na lateks.
Obejrzyj (56 min)

Zdrowe ręce i przestrzeganie zasad higieny rąk — czy to może współistnieć?

Podczas tego seminarium przedstawione zostaną związki między higieną rąk, rodzajem powierzchni i użyciem rękawic a przenoszeniem zakażeń związanych z opieką zdrowotną. Zaprezentowane zostaną również najlepsze praktyki branżowe, środki ochrony integralności skóry i rozwiązania zapobiegające podrażnieniom skóry.
Obejrzyj (50 min)

Dental Webinars

Would Your Practice Be Prepared for an OSHA Inspection?

Join Mary Govoni, CDA, RDA, RDH, MBA, CEO of Mary Govoni & Associates, as she discusses the new regulations dental practitioners must follow to pass an OSHA inspection. After COVID-19, new guidelines have been implemented in dental to ensure safe patient interactions. Mary Govoni highlights these changes and helps you prepare for an inspection with the new guidelines post COVID-19.

Download Webinar Slides

Webinar Summary

Watch Now (64 min)

Przeciwdziałanie zakażeniom w gabinecie stomatologicznym (na przykładzie Australii)

Podczas tego seminarium przedstawione zostaną bieżące normy, wytyczne i najlepsze praktyki dotyczące przeciwdziałania zakażeniom w gabinecie stomatologicznym. Omówione zostaną również kwestie dotyczące identyfikacji i ograniczenia typowych zagrożeń związanych z zakażeniami, higieny rąk i procedur używania rękawic oraz zaprezentowane zostaną rożne materiały służące do produkcji rękawic.
Obejrzyj (62 min)

Przeciwdziałanie zakażeniom w gabinecie stomatologicznym (na przykładzie Nowej Zelandii)

Podczas tego seminarium przedstawione zostaną bieżące normy, wytyczne i najlepsze praktyki dotyczące przeciwdziałania zakażeniom w gabinecie stomatologicznym. Omówione zostaną również kwestie dotyczące identyfikacji i ograniczenia typowych zagrożeń związanych z zakażeniami, higieny rąk i procedur używania rękawic oraz zaprezentowane zostaną rożne materiały służące do produkcji rękawic.
Obejrzyj (61 min)