WYBIERZ SWÓJ KRAJ / REGION

ZASOBY DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

<br/>Filmy przeznaczone dla ogólnej publiki

Ograniczanie rozprzestrzeniania się koronawirusa poprzez dokładne mycie dłoni

Zdejmowanie rękawic jednorazowych


DLA MENEDŻERÓW I PRACOWNIKÓW PRZEMYSŁU

<br/>Filmy dotyczące przemysłu

Single Use Glove Doffing

Type 5/6 Suits: Donning & Doffing

Type 3/4 Suits: Donning & Doffing

10 wskazówek na temat bezpieczeństwa dłoni w środowiskach przemysłowych


DLA PERSONELU MEDYCZNEGO

<br/>Filmy dotyczące opieki medycznej

Zdejmowanie rękawic jednorazowych

Procedura układania pacjentów z Covid-19, którzy wymagają wentylacji mechanicznej

<br/>Filmy dla branży nauk biologicznych

Ograniczanie rozprzestrzeniania się koronawirusa poprzez mycie dłoni

Zdejmowanie rękawic jednorazowych