ALEGEȚI ȚARA / REGIUNEA

AnsellGUARDIAN®

Evaluarea personalizată a siguranței duce la reducerea numărului de accidentări, reducerea costurilor de protecție, conformitate sporită, precum și reducerea complexității EIP.
Detalii aici

Procese industriale

CONSTRUCȚII DE INFRASTRUCTURĂ

Aplicaţii

 • Semnalizare/poziționare
 • Lucrul pe utilaje grele
 • Manipularea conductelor

Nevoile utilizatorilor

 • Rezistenţă la abraziune
 • Dexteritate
 • Confort

EXTRACȚIE ȘI EXPLORARE

Aplicaţii

 • Foraj și pușcare
 • Reglare și testare hidraulică
 • Încărcare și tractare

Nevoile utilizatorilor

 • Dexteritate și priză
 • Confort
 • Vizibilitate ridicată

CONCASARE

Aplicaţii

 • Concasarea și descărcarea minereurilor
 • Polizare primară
 • Inspectarea produsului primar

Nevoile utilizatorilor

 • Priză umedă/uleioasă îmbunătățită
 • Rezistență chimică la stropire
 • Confort pentru medii fierbinți

SPĂLARE ȘI PREGĂTIRE

Aplicaţii

 • Concentrare, amestecare și paletizare
 • Utilizare de agenți adezivi
 • Curățarea echipamentulu

Nevoile utilizatorilor

 • Durabilitate
 • Rezistenţă la tăiere
 • Protecţie chimică îmbunătățită

TRANSPORT ȘI LOGISTICĂ

Aplicaţii

 • Reparații hidraulice
 • Inspecţia produselor
 • Expediere și încărcare de produse

Nevoile utilizatorilor

 • Priză uleioasă şi umedă
 • Rezistență chimică la stropire
 • Rezistenţă la tăiere

SERVICE/ÎNTREȚINERE

Aplicaţii

 • Întreţinerea vehiculului
 • Întreținerea benzilor transportoare abatajelor frontale
 • Realimentarea cu ulei, lichid și motorină

Nevoile utilizatorilor

 • Rezistenţă la tăiere
 • Durabilitate
 • Dexteritate, tactilitate

SALVARE ȘI INTERVENŢII DE URGENŢĂ

Aplicaţii

 • Stingerea incendiilor
 • Salvarea/extragerea din spații închise
 • Prim ajutor de bază

Nevoile utilizatorilor

 • Protecţie chimică
 • Rezistență la flacără și protecție față de arc