ALEGEȚI ȚARA / REGIUNEA

AnsellGUARDIAN®

Evaluarea personalizată a siguranței duce la reducerea numărului de accidentări, reducerea costurilor de protecție, conformitate sporită, precum și reducerea complexității EIP.
Detalii aici

Procese industriale

FORAJ

Aplicaţii

 • Prinderea şi slăbirea mufelor garniturilor de foraj
 • Înlănțuirea conductelor
 • Instalarea și dezmembrarea turlei de foraj

Nevoile utilizatorilor

 • Protecție față de impact
 • Protecție față de ulei
 • Manipularea uneltelor grele

SERVICII DE CABLARE

Aplicaţii

 • Înșurubarea și deșurubarea instrumentației
 • Avansarea garniturii de foraj în puțul forat
 • Manipularea explozivilor

Nevoile utilizatorilor

 • Rezistenţă la tăiere
 • Protecție față de impact
 • Flexibilitate și priză

TUBAJ

Aplicaţii

 • Montarea și demontarea conductelor mari
 • Prinderea şi slăbirea mufelor garniturilor de foraj
 • Descărcarea și stivuirea conductelor

Nevoile utilizatorilor

 • Protecție față de impact
 • Rezistenţă la abraziune
 • Confort

TUBULATURĂ SPIRALATĂ

Aplicaţii

 • Pregătirea amplasamentului/configurarea și demontarea garniturilor de foraj
 • Configurarea galeriei de presiune și tubulaturii capului injectorului
 • Lucrări generale de pompare

Nevoile utilizatorilor

 • Rezistenţă la abraziune
 • Protecție față de ulei
 • Confort

POMPARE SUB PRESIUNE

Aplicaţii

 • Pregătirea amplasamentului/descărcării conductelor și ventilelor
 • Manipularea feroneriei/ancorajului
 • Manipulare de unelte

Nevoile utilizatorilor

 • Rezistenţă chimică
 • Rezistenţă la abraziune
 • Flexibilitate și priză

SERVICII DE PRODUCȚIE

Aplicaţii

 • Curățarea și remedierea mediului
 • Manipularea fierului
 • Întreținerea și repararea ventilelor/conductelor

Nevoile utilizatorilor

 • Priză uscată, umedă sau uleioasă
 • Barieră la lichid
 • Vizibilitate ridicată

ACTIVITĂȚI DE ATELIER ȘI LABORATOR

Aplicaţii

 • Asamblarea și finalizarea utilajelor de foraj
 • Manipularea obiectelor metalice zimțate
 • Amestecarea sau încărcarea chimicalelor

Nevoile utilizatorilor

 • Rezistenţă chimică
 • Dexteritate
 • Flexibilitate și priză

CONSTRUCȚII DE INFRASTRUCTURĂ

Aplicaţii

 • Exploatarea utilajelor grele
 • Întreţinerea echipamentului
 • Manipularea și instalarea conductelor

Nevoile utilizatorilor

 • Priză uscată şi umedă
 • Confort și dexteritate
 • Rezistenţă la tăiere