VÄLJ DITT LAND / REGION

Förändring idag, för en bättre morgondag

Vår ambition för 2040 är noll

Med innovation inom vatten, avfalls och förpackningar samt omvandling av produkter och affärsmodeller kommer vi att uppnå noll nettoutsläpp för vår egen verksamhet senast 2040. Människorna och planeten kommer i första hand.

Ta reda på hur

Vår strategi: att skydda människor, i alla avseenden

Fokusområden

Samarbeten

Creating a sustainable future for our communities through charitable commitments to Direct Relief.

Partnered with CDP to measure and manage the risks and opportunities on climate change and water security for a sustainable future.