VÄLJ DITT LAND / REGION

Fordonsindustri

Säkerhet för fordonsindustrin

Fordonstillverkning sträcker sig från reservdelsfabriker till monteringsanläggningar och består i att tillverka delar och karosserier till de bilar, motorcyklar, lastbilar och andra motorfordon som används över hela världen. Fordonsarbetare utsätts ofta för faror, däribland farliga maskiner, kemikalier, utrustning och en ansträngande arbetsmiljö.

Visste du att Bureau of Labor Statistics i USA har fastställt att arbetare inom fordonstillverkning är mer utsatta för skador och sjukdom än arbetare i de flesta andra branscher(1). Hos Ansell är vi fast beslutna att skydda fordonsarbetare. Vi siktar bortom regelverket för att säkerställa att vår produktportfölj ger fullständigt skydd mot de specifika risker som dessa arbetare utsätts för.

Identifiera risker och minska antalet arbetsskador med en kostnadsfri riskanalys med AnsellGUARDIAN®.

KONTAKTA EN REPRESENTANT >

RISKER INOM INDUSTRIN

Personal inom fordonsindustrin utsätts för många olika farliga element, allt från skadliga kemikalier till hantering av vassa eller nötande material. De använder regelbundet sina händer och ägnar en stor del av sin tid åt att böja, lyfta och utföra repetitiva uppgifter. Det leder till att dessa arbetstagare utsätts för olika risker varje dag.

Om de inte använder lämplig personlig skyddsutrustning (PPE) kan de drabbas av skador som kan leda till ett ökat antal förlorade eller begränsade arbetsdagar. För att säkerställa högsta möjliga säkerhetsnivå är det viktigt att förstå några av de vanliga risker personalen utsätts för i denna bransch.

Ansells lösningar

Fordonsarbetare löper stor risk att drabbas av skär- eller rivsår under sina dagliga arbetsuppgifter. De exponeras för glas, farliga maskiner och andra vassa föremål och kanter som innebär stor risk för skär- och stickskador. Enligt Bureau of Labor Statistics utgörs omkring 30 % av alla arbetsplatsskador varje år av skär- och rivsår, och 12 % av dem uppstår på händerna(2). Att välja rätt personlig skyddsutrustning med lämplig skärskyddsnivå är därför ytterst viktigt.

Ansells skärbeständiga handskar är tillverkade med innovativ teknik som ger utomordentligt skärskydd med förbättrad fingerkänsla, grepp och komfort. INTERCEPT™ Technology är ett egenutvecklat skärbeständigt garn som resulterar i lägre vikt och ökad komfort jämfört med andra märkesgarner.

Fordonen har blivit alltmer komplexa under årens lopp, och innehåller nu fler delar och elektriska komponenter än tidigare. Marknaden för elbilar har vuxit snabbt sedan 2017 i takt med att elbilen har blivit ett mer konkurrenskraftigt alternativ för nya bilköpare. Detta har lett till ett ökat behov av skydd mot elektriska stötar, ljusbågar och andra värmerelaterade skador.
Vid fordonstillverkning är grepp och nötningsmotstånd avgörande för handsäkerheten. Ett försämrat grepp ökar handtröttheten i takt med att musklerna blir mer och mer ansträngda. Om en handskmodell inte ger tillräckligt bra grepp kan användaren välja att ta av sig handskarna och därmed utsätta händerna för betydande risker. Enligt OSHA inträffar 70 % av alla handskador i USA hos personer som inte bär handskar(3). Det är därför Ansell använder ANSELL GRIP™ Technology – en beläggningsbehandling som minimerar kraften som krävs för att greppa torra, oljiga och våta verktyg eller material, vilket minskar den belastning på händer och armar som orsakas av dåligt grepp. Med FORTIX™ Technology appliceras en tunn, elastisk och ventilerande nitrilfoambeläggning på stickade handskar, vilket dramatiskt förlänger handskarnas livslängd och förbättrar komforten för användaren.
Under hela produktionskedjan utsätts fordonsarbetare för en rad olika tuffa kemikalier, däribland syror, baser, lim och lösningsmedel. Utan lämplig personlig skyddsutrustning kan arbetstagarna drabbas av kemiska brännskador eller andra typer av hudirritation. Upprepad och långvarig exponering för dessa kemikalier kan visa sig vara giftigt för arbetstagaren och allvarligt påverka dennas hud eller andningssystem. Dessa arbetsuppgifter kräver PPE-produkter i kraftigt, icke-poröst material som förhindrar vätskor från att läcka in och komma i kontakt med huden samtidigt som det är hållbart nog att tåla skrubbning och vassa kanter. Ansells branschledande kemikalieskyddsportfölj inkluderar lösningar med olika nivåer av skydd mot syror, organiska och oorganiska kemikalier samt biologiska riskämnen.
Bureau of Labor Statistics i USA har uppskattat att muskuloskeletala besvär (belastningsbesvär) under 2018 stod för nära hälften av de skador som inträffade i fordonstillverkningsindustrin och som ledde till sjukfrånvaro(4). Dessa besvär orsakas ofta av repetitiva rörelser, överansträngning av musklerna och felaktig arbetsställning under arbetet. Att välja rätt ergonomisk personlig skyddsutrustning kan bidra till att minska risken för skador på skelett och leder. Handskar som konstruerats med Ansells egen ERGOFORM™ Ergonomic Design Technology har visats ge en effektiv minskning av besvär till följd av långvariga och repetitiva handrörelser, vilket gör att arbetstagarna kan arbeta säkert och bekvämt under längre tid.
Vid underhåll och användning av maskiner med roterande och pneumatiska delar, till exempel gaffeltruckar och transportband, löper arbetstagarna risk att drabbas av kross- och klämskador på händerna. Även enkla uppgifter, som att stänga en truckdörr, kan leda till en kläm- eller nypskada. Att se till att arbetstagarna konsekvent använder korrekt handskydd hela arbetsdagen kan minska risken för olyckor och incidenter. Ansells Ringers Impact Protection System skyddar användaren mot slag och stötar samtidigt som det ger överlägsen komfort och fingerkänsla.
På grund av covid-19 måste man på alla arbetsplatser ta hänsyn till behovet av att skydda mot spridning av sjukdomar och virusinfektioner. Ansell erbjuder ett brett utbud av lösningar som följer WHO:s riktlinjer för infektionsprevention och infektionskontroll. För att fatta ett välgrundat beslut bör inköpare och användare hålla sig uppdaterade om den senaste och mest fullständiga informationen om lämplig PPE för att skydda mot covid-19 och andra virus i sina specifika miljöer och tillämpningar.

Verktyg och resurser

Faror med elfordon

Försiktighet bör också iakttas vid all form av arbete i samband med olyckor med elfordon, inklusive bärgning, räddning och sanering. De många skaderiskerna kräver att det finns ett lämpligt urval av olika PPE-produkter, inklusive kläder och handskydd.

Läs mer