VÄLJ DITT LAND / REGION

Kemisk industri

Säkerhetsöverväganden för kemisk industri

Den kemiska industrin består av företag som tillverkar industriella kemikalier genom att omvandla råmaterial till olika produkter. Den bidrar med 5,7 biljoner dollar till världens BNP (dvs. 7 %). Visste du att det finns över 159 miljoner kemikalier registrerade i CAS-registret och att cirka 10 000 nya kemikalier läggs till varje dag? Det finns 120 miljoner arbetstagare inom kemisk industri, och många av dem utsätts dagligen för betydande risker. Det är oerhört viktigt att förstå den komplexa naturen hos nya kemikalier, kemiska reaktioner och nya kombinationer av kemikalier för att säkerställa säkerheten vid kemisk tillverkning så att arbetstagarna kan utrustas med det hand- och kroppsskydd som är lämpligast för uppgiften.

Identifiera risker och minska antalet arbetsskador med en kostnadsfri AnsellGUARDIAN®-bedömning.

BESTÄLL EN BEDÖMNING >

RISKER INOM INDUSTRI

Arbetstagare inom kemisk industri exponeras för risker på många olika sätt. För att förstå riskerna med kemikalieexponering är det viktigt att känna till i vilka former kontamineringen kan förekomma, till exempel ånga, spray, stänk och nedsänkning, samt de möjliga kontamineringsvägarna, till exempel inandning eller absorption genom huden. Flera studier från OSHA (Occupational Safety and Health Administration) har visat att kemikalier kan absorberas genom huden utan att arbetstagaren märker det. Många arbetstagare i kemisk industri möter dessutom ytterligare risker, utöver exponeringen för kemikalier, när de arbetar med olika verktyg, processer och tillämpningar. Ansells världsledande portfölj av PPE mot flera risker och vår expertis gällande kemisk permeation kan säkerställa att arbetstagare inom kemisk industri förblir säkra.

Ansells lösningar

Arbetstagare inom kemisk industri behöver ofta utföra precisa, repetitiva rörelser som orsakar påfrestningar på handleder, händer och fingrar, vilket ökar risken för belastningsskador. De kan även behöva bära heltäckande skyddsdräkter under längre perioder. Med vår egenutvecklade ERGOFORM™ Technology erbjuder Ansell ergonomiska lösningar som lindrar muskuloskeletal belastning och ökar rörelseomfånget för att minska påfrestningen på leder, senor och ligament.
Värmeexponering utgör en avsevärd risk för arbetstagare inom kemisk industri. Ansells branschledande portfölj av kemikalieskydd erbjuder lösningar som följer relevanta standarder för arbete i varma miljöer som kräver kemikaliebeständighet och samtidigt minskar risken för brännskador.
Arbete i låga temperaturer kan orsaka hypotermi eller farlig nedkylning av kroppen. Det finns också en risk för köldskador eller förfrysning av extremiteterna (fingrar och tår). Risken ökar vid temperaturer under 10 °C. Ansell erbjuder kemikaliebeständiga lösningar som även skyddar och presterar i kalla miljöer.
På grund av covid-19 måste man på alla arbetsplatser ta hänsyn till behovet av att skydda mot spridning av sjukdomar och virusinfektioner. Ansell erbjuder ett brett utbud av lösningar som följer WHO:s riktlinjer för infektionsprevention och infektionskontroll. För att fatta ett välgrundat beslut bör inköpare och användare hålla sig uppdaterade om den senaste och mest fullständiga informationen om lämplig PPE för att skydda mot covid-19 och andra virus i sina specifika miljöer och tillämpningar.

Verktyg och resurser

Förklarande video om permeation, penetration och degradation

Tillverkningsarbetare i många branscher utsätts regelmässigt för farliga kemikalier. I denna video förklaras skillnaderna mellan permeation, penetration och degradation och visar hur arbetstagarna kan hållas säkra.

VISA NU

Video om Microchem Technology

Med MICROCHEM Chemical Barrier Technology kombineras polymerer i egenutvecklade flerskiktsstrukturer som är specifika för tillämpningen, vilket ger överlägset skydd för användaren i biologiska, radiologiska och nukleära miljöer.

VISA NU