VÄLJ DITT LAND / REGION

Räddningspersonal

Säkerhet vid räddningsinsatser

Räddningspersonal är först på plats i en nödsituation och kan ställas inför utmanande och farliga situationer. Dessa personer arbetar vanligen inom räddningstjänst, ambulanssjukvård och brottsbekämpande myndigheter.

Kostnaderna för de skador som drabbar brandmän i USA uppskattas uppgå till mellan 1,6 och 5,9 miljarder dollar varje år(1), vilket pekar på behovet av riskreducering för att förebygga produktivitetsförluster och minskad livskvalitet. Räddningspersonal kräver och förtjänar bästa möjliga skydd för att känna sig tillräckligt trygga och förberedda inför varje insats.

Identifiera risker och minska antalet arbetsskador med en kostnadsfri riskanalys med AnsellGUARDIAN®.

KONTAKTA EN REPRESENTANT >

RISKER INOM INDUSTRIN

Riskerna och hoten för räddningspersonal varierar kraftigt och kräver ordentliga riskbedömningar, säkerhetsprotokoll, utbildningsprogram och användning av rätt personlig skyddsutrustning (PPE) för att förhindra skador. En studie som genomfördes 2018 av NFPA (National Fire Protection Association) visade att brandmän hade över 47 000 exponeringar för farliga material som asbest, kemikalier och ångor med risk att utveckla kroniska sjukdomar(2). Andra arbetsrelaterade risker för räddningspersonal, till exempel skär- och stickskador eller skrapsår på huden från vassa föremål (nålar, rakblad eller krossat glas) kan uppstå vid genomsökning av en persons kläder, undersökning av en brottsplats eller under en insats vid en bilolycka. En skärskada ökar risken för infektion från blodburna patogener, en vanlig risk för ambulanspersonal vid prehospital akutsjukvård. Ett potentiellt dödligt scenario för alla räddningsarbetare är en farlig incident där kemiska stridsmedel är inblandade.

Ansells lösningar

Oavsett om det rör sig om gaser, vätskor eller fasta ämnen kan kemikalier variera i form och koncentration. Vid en kemisk olycka kan olika nödsituationer uppstå, till exempel läckor (på land eller i vatten), brand eller till och med explosion, vilket utsätter både människor och miljö för farliga risker. Räddningspersonal måste använda lämpligt hand- och kroppsskydd för att vara förberedda för det värsta. Dessutom bör lämpliga rutiner och lämplig utrustning finnas på plats för effektiv och säker dekontaminering av området. Ansells branschledande kemikalieskyddsportfölj inkluderar lösningar med olika nivåer av skydd mot syror, organiska och oorganiska kemikalier samt biologiska riskämnen.

Vid en HAZMAT-incident (farliga material) kan räddningspersonalen ställas inför ett okänt antal kemikalier, inklusive kemiska stridsmedel (CWA) och biologiska risker. En vanlig term är CBRN, som står för kemiska, biologiska, radiologiska och nukleära hot. Detta innefattar även giftiga industrikemikalier (TIC). CWA kontaminerar på olika sätt, bland annat via hudkontakt (senapsgas) eller huden/inandning (VX). Exempel på biologiska stridsmedel är smittkoppor (virus) och mjältbrand (bakterier). Sådana faror kräver välutbildade och väl förberedda HAZMAT-team med rätt val av personlig skyddsutrustning.

Vid räddningsinsatser utförs arbetet ofta i högriskmiljöer där händerna ofta löper risk för kross- och klämskador. Det kräver ett effektivt skydd av knogar, fingrar och tummar samtidigt som maximal hållbarhet, fingerkänsla och komfort bibehålls. Om handskarna ger överlägset bra komfort och skydd kommer de att användas och inte tas av i kritiska situationer, vilket resulterar i minskad risk för skador. Ansells Ringers® Impact Protection System med termoplastiskt gummi (TPR) skyddar arbetstagarna mot risken för slag och stötar samtidigt som det ger överlägsen komfort och fingerkänsla.

Räddningspersonal riskerar att utsättas för skärskador från vassa föremål, till exempel rakblad, vassa stålkanter eller krossat glas. Sådana kan lätt uppstå vid medicinsk vård av en narkotikapåverkad person, genomsökning av personens kläder, undersökning av en brottsplats eller under en insats vid en bilolycka. För att minska risken för skärsår och infektionssjukdomar har personlig skyddsutrustning stor betydelse, och genom att kombinera rätt handskar och armskydd kan man uppnå fullt skydd av händer och armar.

Ansells skärbeständiga handskar tillverkas med innovativ teknik som ger utomordentligt skärskydd med förbättrad fingerkänsla, grepp och komfort. INTERCEPT™ Technology är ett egenutvecklat skärbeständigt garn som resulterar i lägre vikt och ökad komfort jämfört med andra märkesgarner. ANSELL GRIP™ Technology är en beläggning som minimerar kraften som krävs för att greppa verktyg eller material, vilket ökar säkerheten och produktiviteten.

Regelbunden inspektion och service av brandbilar, ambulanser eller andra utryckningsfordon med hjälp av verktyg och utrustning kan utsätta händerna för risk för nötning och skrapsår. Dessutom kan upprepade mekaniska arbetsuppgifter i torra/oljiga miljöer, till exempel reparation av icke-fungerande utrustning, kräva både säkert grepp och komfort. Även vid allmänt underhållsarbete med låg risk på en brandstation är det möjligt att uppnå hög komfort och passform utan att kompromissa med skyddet.

Användare inom räddningstjänst, brottsbekämpande myndigheter och andra relaterade yrken löper stor risk för oavsiktlig exponering för droger eller läkemedel när de tar hand om en narkotikapåverkad person, genomför utredningar eller deltar i taktiska operationer. Exponering kan ske genom inandning, förtäring, via slemhinnorna, absorption av huden eller genom att bli stucken av en nål. Droger och läkemedel, olagliga som lagliga, kan förekomma i olika former och verkningssätt och kan ge dramatiska skador. Räddningspersonal riskerar allvarliga skador om de inte är skyddade på rätt sätt.

Räddningspersonal är utsatta för en mycket hög fysisk och emotionell press. Under långvarigt arbete kan det uppstå risk för belastningsskador på grund av repetitiva aktiviteter eller användning av fram- och återgående verktyg med ett obekvämt grepp. De kan arbeta i höga temperaturer, trånga utrymmen eller områden med dålig sikt. Ansell erbjuder ergonomiska PPE-lösningar för en säkrare arbetsmiljö utan att kompromissa med komforten. Handskar som konstruerats med Ansells egen ERGOFORM™ Ergonomic Design Technology har visats ge en effektiv minskning av besvär till följd av långvariga och repetitiva handrörelser, vilket gör att arbetstagarna kan arbeta säkert och bekvämt under längre tid.

Vikten av att vara förberedd för farliga eller pandemiska incidenter har aldrig varit så relevant som nu. Med den ökade medvetenheten om säkerhet för räddningspersonal och förebyggande av spridning av virusinfektioner har personlig skyddsutrustning stor betydelse för varje riskbedömning och gör det möjligt att tryggt och säkert hantera farliga situationer.

På grund av covid-19 måste man på alla arbetsplatser ta hänsyn till behovet av att skydda mot spridning av sjukdomar och virusinfektioner. Ansell erbjuder ett brett utbud av lösningar som följer WHO:s riktlinjer för infektionsprevention och infektionskontroll. För att fatta ett välgrundat beslut bör inköpare och användare hålla sig uppdaterade om den senaste och mest fullständiga informationen om lämplig PPE för att skydda mot covid-19 och andra virus i sina specifika miljöer och tillämpningar.


NY INTERAKTIV 360-GRADERS UPPLEVELSE FÖR FÖRSTA HJÄLPARBETARE!

I det här interaktiva verktyget presenteras vanliga faror som uppstår i den dagliga verksamheten för första hjälpen, med rekommendationer om lämpliga kroppsskydd och handskydd som tillhandahålls av Ansell.


Verktyg och resurser

F3 Technology™ av Ringers Gloves – video

Ringers serie för räddningspersonal är utvecklad med F3 Technology™, och konstruerad för att ge den perfekta balansen mellan passform, form och funktion så att räddningspersonalen kan utföra sina uppgifter på ett säkert sätt i en krissituation. Våra slitstarka och nötningsbeständiga handskar är tillverkade för att hålla, och kan vara räddningspersonalens sista försvarslinje i en nödsituation.
VISA NU

(1) The Economics of Firefighter Injuries in the United States, NIST Technical Note 2078, NIST (National Institute of Standards and Technology), U.S. Department of Commerce, (Dec 2019) https://www.govinfo.gov/content/pkg/GOVPUB-C13-b8dbdb94136ba36aad8a6192de01aedf/pdf/GOVPUB-C13-b8dbdb94136ba36aad8a6192de01aedf.pdf (sida 25 och 30)

(2) https://www.nfpa.org/-/media/Files/News-and-Research/Fire-statistics-and-reports/Emergency-responders/osffinjuries.pdf (sida 1)