VÄLJ DITT LAND / REGION

Försörjningsnät och offentliga anläggningar

Säkerhetsöverväganden för försörjningssektorn
och offentliga arbeten

Säkerhetsrutiner och lämplig PPE är särskilt viktigt för arbetstagare inom försörjningssektorn och offentliga arbeten. I USA har denna sektor en rapporterad olycksfallsfrekvens på 3,5 %, att jämföra med genomsnittet på 3,1 %. Arbete med vatten, avlopp och andra system uppvisar en högre frekvens på 5,3 %.

Branschen har också ett behov av ökad yrkesutbildning. I en undersökning från 2019 var arbetstagare inom försörjningssektorn över 50 % mer benägna att uttrycka oro över utbildning eller personskador. Detta visar att det är viktigt att vidta åtgärder för att identifiera och utrusta arbetstagarna med rätt säkerhetslösningar för de arbetsrisker de ställs inför.

Identifiera risker och minska antalet arbetsskador med en kostnadsfri AnsellGUARDIAN®-riskanalys.

KONTAKTA EN REPRESENTANT >

RISKER INOM INDUSTRI

Över 10 % av alla skador vid arbete med försörjningsnät och offentliga anläggningar är handskador, näst vanligast efter skador på ländryggen. Dessa arbetstagare möter många arbetsrelaterade risker till följd av sina många olika uppgifter, däribland konstruktionsarbete, drift och omfattande underhållsarbeten av försörjningssystem för el, fjärrvärme, vatten, gas m.m. samt avlopp.

Ansell erbjuder en omfattande portfölj av skyddslösningar för bland annat skär-, el- och stötrisker. Ansells kemikalieskydd för händer och kropp skyddar dessutom arbetstagare som utsätts för kemikaliestänk, samtidigt som Ansells innovativa teknik fokuserar på ergonomi, allmän hälsa och välmående för att motverka utmattning och besvär.

Ansells lösningar

Arbetstagare i försörjningssektorn utsätts för skärrisker när de använder verktyg avsedda för kapning av vajer, rör och andra material. De kan också utsättas för ojämna eller trasiga kanter som kan orsaka skär- och rivskador vid arbete med avfall eller råmaterial.

Ansells skärbeständiga handskar är tillverkade med innovativ teknik som ger utomordentligt skärskydd med förbättrad fingerkänsla, grepp och komfort. INTERCEPT™ Technology är ett egenutvecklat garn som ger lägre vikt och ökad komfort jämfört med andra märkesgarner. ANSELL GRIP™ Technology är en beläggning som minimerar kraften som krävs för att greppa verktyg eller material, vilket ökar säkerheten och produktiviteten.
Utöver riskerna i branschen krävs även fokus på ergonomiskt grepp och komfort. Detta för att förebygga belastnings- och förslitningsskador i händer som annars kan orsakas av långa arbetspass och frekvent användning av handverktyg. Handskar som utformats med Ansells egenutvecklade ERGOFORM™ Ergonomic Design Technology har bevisats att effektivt minimera besvär från långvariga och repetitiva handrörelser, vilket gör att arbetstagarna kan arbeta säkert och bekvämt under längre tid.
Vid underhållsarbete av försörjningsnät och offentlig infrastruktur kan verktyg och utrustning utsätta arbetstagares händer för nötnings- och skraprisker vid kontakt med rörliga delar eller yttre element såsom buskage och bråte. Ansells FORTIX™ Technology förbättrar beläggningen med en sammansättning av elastiska polymerer som förlänger handskarnas livslängd samtidigt som komforten förbättras.
Vid drift, underhåll och leverans av offentlig vattenförsörjning är hanteringen av kemiska behandlingar för vattenrening en vanlig risk. Detta utsätter arbetstagarna för farliga flytande kemikalier eller kemikaliestänk som kan leda till allvarliga brännskador på armar och ben. Vid arbete med avlopps- och avfallshantering riskerar arbetstagarna dessutom att utsättas för kemikaliestänk. Ansells branschledande kemikalieskyddsportfölj inkluderar lösningar med olika nivåer av skydd mot syror, organiska och oorganiska kemikalier samt biologiska riskämnen.
Under konstruktion och underhåll av försörjningsnät och offentlig infrastruktur behöver arbetstagare ofta manövrera tunga maskiner med rörliga delar, eller pneumatisk utrustning som utsätter deras händer för stöt-, kross- och klämrisker. Många uppgifter kräver användning av tunga verktyg och material, vilket utsätter händerna för ytterligare risker som kan leda till allvarliga skador utan lämpligt skydd. Ansells Ringers Impact Protection System skyddar arbetstagare mot slag och stötar samtidigt som det ger överlägsen komfort och fingerkänsla.
Vid konstruktion och underhåll av elkraftproduktion och transportinfrastruktur löper arbetstagarna risk att utsättas för elchock och brand. Vid arbete med elektriska anläggningar är det viktigt att följa rutiner för processbrytning (lockout-tagout) vid arbetet eftersom detta är det bästa skyddet mot elrelaterade risker. Arbetstagarna bör också använda handskar och PPE med lämplig flamhärdighet och skydd mot ljusbågar.
På grund av covid-19 måste man på alla arbetsplatser ta hänsyn till behovet av att skydda mot spridning av sjukdomar och virusinfektioner. Ansell erbjuder ett brett utbud av lösningar som följer WHO:s riktlinjer  för infektionsprevention och infektionskontroll. För att fatta ett välgrundat beslut bör inköpare och användare hålla sig uppdaterade om den senaste och mest fullständiga informationen om lämplig PPE för att skydda mot covid-19 och andra virus i sina specifika miljöer och tillämpningar.

Verktyg och resurser

Ansell och Ringers Impact Protection System

Ringers ledande stötskyddshandskar är en del av Ansells säkerhetslösningar och särskilt utformade för de vanliga och dagliga arbetsuppgifter som utförs av arbetstagare inom försörjningssektorn. Se vår video om varför Ringers-produkterna är konstruerade för slag och stötar.
VISA NU